Norsk havteknologisenter blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi

Fakta

Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
Byggherre: Statsbygg
Prosjektramme: 10,2 MRD NOK
Tidsrom: 2022-2028
Sted: Trondheim
Omfang: 45.000 kvadratmeter.
Våre leveranser: Prosjektledelse, systematisk ferdigstillelse og fremdriftsplanlegging, byggeplasslogistikk, ITB, FDVU, byggesaksrådgivning, prosjekt- og dokumentstyring, kvalitetsledelse, innkjøp og juridiske tjenester.

Norsk havteknologisenter blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning innen havteknologi. Gjennom utvikling av kunnskap og teknologi skal senteret bidra til den grønne omstillingen av havnæringen og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim. I dag huser tomten Institutt for marin teknikk ved NTNU og deler av SINTEF Oceans virksomhet. Deler av dagens anlegg skal rives, noe skal rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.

Foto: LINK Arkitektur

Prosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter i november 2022.

Fasiliteter og lokaler i verdensklasse

Norsk havteknologisenter vil bestå av flere ulike bygg som gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Dette inkluderer spesialiserte laboratorier med avansert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler, med våte og tørre laboratorier, komplekst teknisk brukerutstyr, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler.

Bassenglaboratoriet. Foto: LINK Arkitektur

Med et planlagt totalareal på 45 000 kvadratmeter, utvides dagens anlegg med rundt 10 000 kvadratmeter. I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, samt utenfor Ålesund og i Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden vil benyttes til miljøobservasjon, forsøk på autonome fartøy, undervannsroboter og undervannsinstallasjoner.

Blir viktig for omstillingen og verdiskapningen i havnæringene

Norge er en kystnasjon med den nest lengste kystlinjen i verden etter Canada. Med over 100 915 km kystlinje, har Norge et enormt havområde som er seks ganger større enn landarealet og fortsatt delvis uutforsket.

De ulike næringene knyttet til havet i Norge omfatter maritim sektor, fiskeri, havbruk og offshore olje- og gassindustri. Disse næringene spiller en viktig rolle i Norges eksportinntekter. I tillegg er det også en fremvekst av nye havnæringer, slik som biomarin industri, havvind og undervanns gruvedrift. Utviklingen av bærekraftig teknologi er avgjørende for alle disse næringene.

Bassengbygget i sør. Foto: LINK Arkitektur

Samarbeidet med Norsk Havteknologisenter vil være en viktig del av SINTEF Ocean sitt tilbud om kunnskap og teknologiske løsninger til havnæringene. Anlegget blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og får en viktig rolle i verdiskapningen og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt.

Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt i løpet av 2028. I august 2023 ble grunnsteinen for anlegget lagt ned av Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, som både var en markering av at byggeprosjektet er godt i gang og at regjeringen satser tungt på maritim og marin forskning og utdanning.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa