Advansia hjelper Oslo kommune med å fornye hele trikkeparken.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Prosjektkostnad: 450 millioner kroner
Tidsrom: 2016 – 2018
Sted: Oslo
Vår Leveranse: Prosjekteringsledelse

For å kunne tilby et godt trikketilbud i Oslo må kapasiteten økes og materiell og infrastruktur oppgraderes til moderne standard.

Innfasingen av nye trikker startet med prøvedrift høsten 2019 og serieleveranse for ordinær drift sommeren 2020. Anskaffelsen av nye trikker krever tilpasninger av infrastruktur blant annet for å kunne garantere en gitt teknisk standard. Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen skjer i et samarbeid mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann og avløpsetaten i de store prosjektene.  

Vi har hatt ansvar for utredninger, forprosjekter, detaljprosjektering, utarbeidelse konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetid.

Foto: Sporveien

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg