Med den nye Ringeriksbanen blir reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo redusert med 50 minutter og reisetiden med Bergensbanen kuttes like mye.

Fakta

Oppdragsgiver: Bane Nor SF v/Ringeriksbanen
Prosjektkostnad: ca 26 milliarder NOK
Omfang Advansia: Ingeniørgeolog tidlig fase, 2017 – 2019.
Tidsrom: Byggestart er i 2021/2022, og åpning er planlagt i 2028/2029
Sted: Sandvika - Hønefoss
Vår leveranse: Ingeniørgeolog

Ringeriksbanen er en del av Bane NORs InterCity satsning, som skal gi en effektiv og miljøvennlig transport og et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen.

Dette er et omfattende fellesprosjekt mellom veg og jernbane, hvor Bane NOR skal lede arbeidet. Ringeriksbanen skal bygges fra Sandvika til Hønefoss og ny E16 fra Skaret til Hønefoss. Det skal også bygges ny firefelts Europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen. Dette vil gi et utvidet bo- og arbeidsmarked.  

Ringeriksbanen er en del av InterCity satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars 2020.  

Advansia skal bidra i planleggingen av det kommende anleggsprosjekt med ingeniørgeolog.

Nøkkeltall om prosjektet

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss,  
  • hastigheter opp til 250 km/t,  
  • ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen  
  • ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t og kommer til å ha flere lange bruer.  

Illustrasjonen viser hvordan området på Sundvollen er planlagt, med utfylling, ny togstasjon og ny firefelts europaveg over Kroksund.(BaneNOR)

Kontakt 

Tor Hoel
Direktør PMO og bærekraft
+47 92 46 76 00

Les mer om

Tor Hoel

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg