Nytt sykehus i Drammen erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad Psykiatriske sykehus.

Fakta

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst
Prosjektkostnad: 10,5mrd NOK
Omfang: 122 000 m2 nybygg. Infrastruktur, herunder kulvert under eksisterende jernbane, rundkjøring mm.
Tidsrom: 2018 – 2025. Forprosjekt 2018, byggestart høst 2019, full ibrukstakelse 2025
Miljø: Passivhus. Særskilt sanering og fjerning av forurensete masser fra gammel industritomt.
Sted: Brakerøya, Drammen
Våre leveranser: Prosjekt- og byggledere innenfor områdene  bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller.

Nytt sykehus i Drammen blir det nye lokalsykehuset for innbyggerne i Lier, Drammen og Sande, samt områdesykehus for hele Vestre Viken. Prosjektet har en brutto arealramme på ca. 122.000 m2. Sykehuset er planlagt å være i full drift sommeren 2025.

Tomten på Brakerøya ligger sydøst for Drammen sentrum og det regulerte området er på om lag 312 dekar. Tomten er regulert til sykehusformål. Prosjektet skal også etablere nødvendig infrastruktur for tilknytning til riksvei 282 med undergang under eksisterende jernbanelinje, samt kollektivtrafikk.    

Engasjert som Byggherrens hjelper

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset. Ressurser fra Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen og Advansia sine medarbeidere bistår Byggherren inn i denne organisasjonen.

Prosjektet skal sikre et godt og langsiktig sykehustilbud til befolkningen i området som både er behandlingsmessig effektivt og samfunnsøkonomisk.

I juni 2021, besøkte vi den enorme byggeplassen som kommer til å bli det nye Drammen Sykehus. Der møtte vi Klara Hallenborg og Marianne Skovly som viste oss rundt. Vi snakket bl.a. om prosjektet, deres rolle, driv og utfordringer.

Kontakt 

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen