Furuset hageby samler omsorgsfunksjoner i trygge og tilrettelagte omgivelser

Fakta

Byggherre: Oslobygg KF
Tidsrom: 2018 - 2024
Sted: Furuset, Oslo
Våre leveranser: Bistått byggherreorganisasjonen med prosjektledelse

Furuset hageby er blant de første demenslandsbyene i Norge. Gjennom arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi er målet at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig.

Furuset hageby er bygget av Oslobygg KF, og består av totalt 112 boenheter for mennesker med demens og kognitiv svikt. Boenhetene er fordelt på 14 bogrupper med åtte boenheter i hver gruppe, for å gi beboerne en opplevelse av felleskap i oversiktlige og relativt små forhold.

Furuset hageby har i tillegg et stort utvalg av fasiliteter som nærbutikk, restaurant, frisørsalong, bibliotek legekontor, spaavdeling og utearealer.

Advansia har bistått Oslobygg med prosjektledelse gjennom hele prosjekt fra oppstart av fase 1 i 2018.

Omgivelser utformet for gjenkjennbarhet

Hver enkelt beboer får sin egen unike brikke i form av et nøkkelsmykke med spesialtilpasset tilgang til bogruppene og områdene i landsbyene, som gjør at de kan bevege seg mer eller mindre fritt rundt. Omgivelsene er utformet for å være så lett gjenkjennelige som mulig, slik at beboerne enkelt skal kunne finne frem i landsbyen.

Et av grepene som er gjort er å tydelig fargekode de ulike bogruppene og områdene i landsbyen. De ulike bogruppene har for eksempel sin egen farge, som er gjennomgående fra inngangsdøren, til vegger, tak og kjøkkeninnredning.

Et annet grep er uteområdet, som blant annet har tre sansehager; skogen, fjellet og frukthagen. Disse sansehagene har hvert sitt tematiske særpreg og varierte beplanting, for å gjøre det enklere for beboerne å skille mellom de ulike områdene i utearealet. Uteområdet omfatter også en turløype som strekker seg over hele taket og binder sammen de ulike byggene.

FutureBuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner

Furuset hageby er et FutureBuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner. Dette innebærer blant annet reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygget, bruk av fornybar energi og riktig materialbruk.

Det er blant annet brukt ekstrem lavkarbonbetong i bunnplaten. Denne betongen gir et lavere CO2-utslipp per kubikk enn annen lavkarbonbetong, og har spart prosjektet for store mengder klimagassutslipp. I tillegg er stålet i bærekonstruksjonen delvis resirkulert og det er brukt fagverksbjelker i tre i stedet for stål. Det er også ca. 1000 kvadratmeter med solceller på taket.

Et av de første i landet

Furuset hageby er bygget etter modell av den nederlandske demenslandsbyen De Hogeweyk, som åpnet i 2009 og er kjent som den første i verden. Visjonen var å tilby beboerne et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig og samtidig bryte med den mer tradisjonelle institusjonaliserte behandlingen av langtidssyke.

Sammen med Carpe Diem i Bærum kommune og Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo er Furuset hageby et av de første av sitt slag i Norge.

I mars 2024 flyttet de første beboerne inn i boligene sine. Prosjektet var nominert til årets bygg og anlegg 2023.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa