Utbyggingen av Bjørvika i Oslo er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge og dekker et areal på 650 mål av det aller mest sentrale Oslo.

Fakta

Oppdragsgiver: Bjørvika infrastruktur
Prosjektkostnad:
1 750 MNOK
Omfang:
Utbygging av all infrastruktur i Bjørvika
Tidsrom:
2004 - 2027
Sted:
Bjørvika, Oslo
Våre leveranser:
Prosjektledelse, byggeledelse

Utbyggingen av Bjørvika startet i 2003 og skal vare helt til 2027. Når all byggevirksomheten i Bjørvika er ferdig vil området bestå av boliger, kontorer, kulturbygg, butikker, serveringssteder, skoler, flerbrukshaller, en 3 km lang havnepromenade, flere parker og friområder og rundt 4 km bilveier.

Gjennom Bjørvika Infrastruktur og Bjørvika Utvikling har prosjektledere fra Advansia bidratt til å lede prosjektet og se helheten i all byggevirksomheten. En rekke private og offentlige byggherrer er aktive utbyggere og grunneiere i Bjørvika. Behovet for koordinering, planlegging og informasjon er enormt.

Bærekraft i fokus

Bærekraft er satt i system, både overgripende i form av fellesområder og friarealer, og ned til detaljnivåer på materialvalg og kvalitet på materialer. Sjøbadet på Sørenga er ett eksempel, dette er en park på 8400 m2 der den ene halvparten ligger på land og den andre halvparten i vann. Norges største sjøbad er åpent for alle og under anlegget er det gjort store tiltak for å bedre vannkvaliteten i havnebassenget.

Helhetlig oppdrag

Bruer, veier, plasser, fortau, gang- og sykkelveier, vann, avløp, fjernvarme, allmenninger, parkanlegg og landskapsanlegg langs Akerselva. Alt man ser mellom de store byggene faller inn under prosjektet.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg