Sjøfrontprosjektet skal gjøre sjøfronten mer tilgjengelig for innbyggere i Molde

Fakta

Oppdragsgiver: Molde kommune
Prosjektramme:
400 MNOK
Tidsrom:
2017-2023
Sted:
 Molde
Omfang:
Ny sjøfront med kaier, moloer og flytebrygge. Endring av elveløp. Tre prosjekter
Våre leveranser:
Ass. prosjektleder, byggeleder og spesialrådgiver i gjennomføringsfase

Sjøfronten er et omfattende byggeprosjekt som Molde kommune har jobbet for å realisere i flere år. Formålet med prosjektet er å aktivisere sjøfronten for å gjøre den mer tilgjengelig for innbyggerne.

Konkret innebærer prosjektet at området fra Hurtigbåtkaia til Storkaia utvides. Det har blitt laget plass til kaféer og restauranter med uteservering. Torget har også blitt en åpen samlingsplass for konserter, torghandel og aktiviteter, mens det i vannkanten har blitt laget trappesatser.

Tre delprosjekter

Utbyggingen av Sjøfronten ble gjennomført i tre delprosjekter: Sjøfronten 1, 2 og 3. Sjøfronten 2 er tredje og siste etappe i utbyggingen av en sammenhengende sjøfront fra fergekaia i øst til Storkaia i vest. Det siste delprosjektet ble ferdigstilt sommeren 2023.  

Sjøfronten 2 har fått lekeområde, treningspark og badeamfi. I tillegg har kaien sør for Hamnegata blitt utvidet, og det har blitt lagt barrierestein langs kaipromenaden. Mittetkaia fikk også nytt støpt dekke og økt bæreevne slik at den blir mer robust med tanke på vedlikehold og havstigning.

Godt mottatt av lokalbefolkningen

Sjøfronten er tatt i bruk i flere trinn, og har blitt godt mottatt av befolkningen i Molde.  

Sjøfronten 1 ble ferdigstilt i juni 2020, og omfattet en utvidelse av havneområdet, samt at torget fikk ny belegningsstein og kunst. Sjøfronten 3 bestod av byggingen av nytt grøntområde med lekeplass, ny bro for gående og syklende over Moldeelva, i tillegg til at moloen ble rettet ut. Dette delprosjektet var ferdig i november 2020.

Med ny havnepromenade, sitteplasser og torg med beplantning og kunstverk håper Molde kommune å trekke flere folk til sentrum, og tilrettelegge for at sjøfronten blir et populært område for rekreasjon.

Aktivt involvert i alle delprosjektene

XPRO, som nå er kjøpt opp av Advansia, har vært aktivt involvert i alle de tre delprosjektene. De tidligere fasene av prosjektet som skjedde i perioden 2017-2020 ble utført som hovedentrepriser med XPRO som prosjektleder og byggeleder.

Sjøfronten 2 gjennomføres som totalentreprise, og her har XPRO rollen som byggherreombud.

Kontakt 

Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik