Forprosjektet skal utrede behovet av et nytt kontrollsystem for fjernstyring for trikk og T-bane til Oslo sporveier.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Sporveien
Prosjektkostnad: Forprosjektet 1,1 millioner Nok
Tidsrom: 2017 - 2017
Sted: Oslo kommune  

‍Prosjektet omfatter toppsystemer for overvåking og styring av kjørestrøm (Elkraft) og for overvåking og begrenset styring av andre elektrotekniske anlegg (sporvekselvarme, spenningsbegrensere, bomanlegg) utredes.

Kjørestrøm til trikk og forstadsbaner mates fra 22 nettstasjoner som er ubemannede. Kontroll og overvåkning av stasjonene går via GSM-nettet og presenteres grafisk hos trafikkleder (TLT). Nettverksutstyr i stasjonene, sentral UNIX server og softwareplattform er utrangert og det er et prekært behov for å installere en forbedret kommunikasjonsløsning med mer overført data, via Sporveiens fibernett som presenteres på Sporveiens OPC plattform. Mulige løsningsforslag, risikovurderinger og kostnadsestimater skal leveres i en forprosjektrapport til Banesjefen.

Advansia ledet forprosjektet med å utarbeide en full forprosjektrapport til Banesjef Trikk ihht. mandat og prosjektbestilling. Dette omfattet blant annet å sette sammen faggrupper for å utarbeide behovsanalyse for prosjektet, samt lede arbeidet med utarbeiding av mulighetsstudier for implementering av nytt kontrollsystem (SCADA) for kjørestrøm og støttesystemer til trikk og forstadsbaner i Oslo. Advansia har ledet arbeidet med å samle inn datagrunnlag, tilstandsrapporter og intervjuer med driftspersonell, samt utarbeidet prosjektplaner, gjennomføringsplaner, fremdriftsplaner og kostnadsestimater.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg