Et av de mest spennende utviklingsprosjektene i Sandnes.

Fakta

Byggherre: Scandinavian Property Group  
Periode: 2018 - 2019
Prosjektkostnad: 500 mill. NOK  
Oppdragstype: Byggherreombud (BHO) i prosjektets tidligfase.

Byen har store ambisjoner, og Øglændskvartalet inkluderer renovering av verneverdig bebyggelse og nybygg i form av både moderne leiligheter og næring.

Arkitektene Sjo Fasting har ønsket å kombinere moderne leiligheter med tomtens verneverdige bebyggelse, og deler av de originale teglsteinsveggene blir gjenbrukt.

Første byggetrinn startet høsten 2019 og omfatter 68 leiligheter i 2 størrelsesordenen 40-130m2.  

Det er etablert felles bakgård i hjertet av bebyggelsen og en parkeringskjeller.  

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland