I forbindelse med oppgradering av 15 underjordiske stasjoner og tunneler er det fokus på brannsikkerhet.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Prosjektkostnad: 25 mnok
Tidsrom: 2016 – 2018
Sted: Oslo
Vår leveranse: Byggeledelse

Sporveien prioriterer forebygging og beredskap.  

Med bakgrunn i en ROS-analyse (Risiko- og sikkerhets- og sårbarhetsanalyse) utført av Brann- og redningsetaten ble det tatt en beslutning om å igangsette prosjektet før økt trygg- og sikkerhet i T-banenettet i Oslo.  

T-banesystemet i Oslo består av 11 tunneler som er lengre enn 500 meter. Fellesstrekningen mellom Majorstua og Hasle/Ensjø er 7,1 kilometer lang, og inneholder seks undergrunnsstasjoner. Totalt er det 16 undergrunnsstasjoner.  

Advansia hadde byggeledelse innen flere fag, bla innen elektro og tele. Brann- og talevarsling på stasjoner.  

- Branndeteksjonsanlegg
- Ledelsessystemer
- Markeringslys
- Lavspenningsanlegg,  

Dette prosjektet har vært av stor betydning for økt passasjerer trygghet og sikkerhet samt tilgjengelighet før redningsetaten.

Kontakt 

No items found.
No items found.