Bama har bygget et nytt fabrikk- og logistikksenter på Tranby i Lier kommune.

Fakta

Oppdragsgiver: Bama
Omfang:
Prosjektledelse, ny fabrikk for ferske salater og pakking av blomster
Tidsrom:
2019 -2022
Sted:
Tranby i Lier
Våre leveranser:
Prosjektledelse og byggeledelse av grunnarbeider, bygg og tekniske leveranser.

Anlegget består av fabrikk- og kontorarealer på til sammen 35.000m2 og ivaretar råvaremottak, produksjon / pakking og distribusjon av ferskforedlede salater og blomster. Bakgrunnen for å bygge Bama Tranby var behovet for å øke kapasiteten og samlokalisere et antall mindre fabrikker.  

Bama Tranby ble bygget for BREEAM «Very good», med høye krav til hygiene, arbeidsmiljø, effektive logistikkløsninger og bærekraft.

Advansia har hatt prosjektledelse og byggeledelse for byggherre sammen med et godt team av rådgivende ingeniører og entreprenører.

Anlegget stod ferdig i 2022.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal