Bamakonsernet skal bygge et nytt fabrikk- og logistikksenter på Tranby i Lier kommune.

Fakta

Oppdragsgiver: Bama
Omfang:
Prosjektledelse , Ny fabrikk for ferske salater og pakking av blomster
Tidsrom:
2019 -2022
Sted:
Tranby i Lier
Våre leveranser:
Prosjektledelse og Byggelsdelse  av Grunnarbeider, Bygg og Tekniske leveranser

Anlegget vil når det står ferdig i 2020 bestå av fabrikk- og kontorarealer på til sammen 35.000m2 og ivareta råvaremottak, produksjon / pakking og distribusjon av ferskforedlede salater og blomster. Bakgrunnen for å bygge Bama Tranby er å behovet for å øke kapasiteten og samlokalisere et antall mindre fabrikker.  

Bama Tranby designes for BREEM «Very good» og har høye krav til hygiene, arbeidsmiljø, effektive logistikkløsninger og bærekraft.

Advansia har prosjektledelse og byggeledelse for byggherre sammen med et godt team av rådgivende ingeniører og entreprenører.

Kontakt