Nye Bodø Lufthavn skal bidra til verdiskaping, næringsutvikling og bosetting i Nordlands-regionen.

Fakta

Oppdragsgiver: Avinor AS
Prosjektkostnad:
5 mrd. kr
Tidsrom: 2018 – pågående  
Sted: Bodø
Omfang:
35 000 m2 bygg, 650 000 m2 asfalterte arealer og 4 mil m3 fjell og løsmasser  
Våre leveranser: Prosjektledelse, herunder ledelse av planleggings- og prosjekteringsarbeid, samt prosjektstøttefunksjoner

Flyplassen skal ved ferdigstillelse bli Norges mest moderne flyplass med høy grad av automasjon og robotisering. Advansia bistår både med prosjektledelse og prosjektstøttefunksjoner for å sikre en effektivisering av flyplassdriften.

Frigjør areal til ny grønn og miljøvennlig bydel

Byggingen av nye Bodø Lufthavn innebærer at den nåværende flyplassen flyttes en kilometer sørvest for dagens anlegg. Dette frigjør et areal på størrelse med Bodø sentrum til byutvikling. Ønsket er å bygge en ny grønn og miljøvennlig bydel som skal ha høye ambisjoner for både bærekraft og innovasjon.  

Positive ringvirkninger for Nordlands-regionen  

Den nye flyplassen skal sikre at Bodø blir et regionalt knutepunkt for landsdelen, og skal dekke behovet for både flyruter, charter og frakt. Målet er at utbyggingen skal bidra til verdiskaping, næringsutvikling og bosetting, og dermed styrke videre vekst og utvikling i landsdelen.  

Flyplassen vil ha en kapasitet på 2,5 millioner passasjerer, og mulighet for en dobling av denne i et 50 års perspektiv. I tillegg vil det bli Norges mest moderne flyplass ved ferdigstillelse. Med høy grad av automasjon og robotisering skal nye Bodø Lufthavn bli et utstillingsvindu for fremtidsrettede løsninger som kan brukes på andre flyplasser.  

Effektivisering av flyplassdriften

Før prosjektet ble etablert bistod Advansia Avinor med rådgivning rundt gjennomføringsstrategi, herunder organisering og eierstyring. Per i dag jobber fem personer med prosjektet på heltid.  

Våre medarbeidere bistår Avinor med både prosjektledelse og prosjektstøttefunksjoner. Eksempelvis har Advansia ansvar for terminalbygg, landside, forberedende arbeider og basisinfrastruktur. Dette arbeidet inkluderer også innovasjon og utredningsarbeid for energiløsninger, automatisering, smart-teknologi for bagasjehåndtering, autonome kjøretøy, bærekraft, elektrifisering av luftfarten og nye konsepter for effektivisering av flyplassdriften.

Målet er at den nye flyplassen skal åpne en gang i perioden 2024-2026.  

Kontakt 

Rune Kaarby
Seksjonsleder Flyplass
+47 95 06 01 07

Les mer om

Rune Kaarby