Oslo lufthavn er navet i flytrafikken i Norge. Trafikkveksten har vært og er stadig stor, og utover 2000-tallet ble det klart at landets største flyplass måtte bygges ut.

Fakta

Oppdragsgiver: Avinor
Entreprenør:
150 sidestilte og byggherrestyrte entrepriser.
Omfang:
Utvidelse av Oslo lufthavn til å kunne håndtere 30 millioner reisende i året og 90 flybevegelser i timen.
Tidsrom:
2011-2017
Sted:
Gardermoen
Våre leveranser:
Komplett prosjektorganisasjon

Oslo lufthavn er navet i flytrafikken i Norge. Trafikkveksten har vært og er stadig stor, og utover 2000-tallet ble det klart at landets største flyplass måtte bygges ut.

Leverte komplett prosjektorganisasjon

Utbyggingen av Oslo lufthavn startet i 2011. Advansia har ledet utbyggingen på vegne av Avinor, og levert komplett prosjektorganisasjon til det som ble Norges største byggeprosjekt. Prosjektet har en total kostnadsramme på 14.000 MNOK. Utbyggingen foregikk parallelt med en flyplass i full drift, uten at byggearbeidene måtte påvirke regulær drift.

Utvidelsen omfatter totalt 141.000 kvadratmeter, hvorav 116.000 kvadratmeter er nybygg og 25.000 kvadratmeter er ombyggingsarbeider. Oslo Lufthavn har i dag nye taksebaner, en ny avgangshall med 34 innsjekkingsskranker, en 300 meter lang ny pir med 11 bygningstilknyttede broer, en ny bagasjegall for innland og utvidet bagasjehall for utland, samt en ny jernbanestasjon. Kapasiteten er økt til å kunne håndtere 30 millioner reisende i året og opptil 90 flybevegelser i timen.

Ved offisiell åpning 27. April 2017 hadde prosjektet pågått i 6 år, 6 måneder og 17 dager, som planlagt. Målsettinger for kostnadsbruk og kvalitet ble også nådd.

Et av Norges travleste kjøpesentre

Inne i lufthavnen har Advansia ledet utbyggingen av en av de største kjøpesentrene i Norge. Totalt 16.000 kvadratmeter med splitter ny duty-free shopping, forretninger, kafeer og restauranter har blitt bygget i den siste fasen av prosjektet, noe som har krevd en tett samordning med de operative delene av flyplassen.

Milepæler i innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet

Utviklingsprosjektet har ligget i front i arbeidet med å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Arbeidet ble ledet av Advansia i nært samarbeid med Avinor, LO, norske skattemyndigheter og politiet.

Foto: Sune Eriksen
BREEAM Excellent miljøsertifisering

Avinor Oslo Lufthavn oppnådde BREEAM Excellent, og ble den første flyplass i verden med så høy karakter i BREEAM-systemet. De nye delene av flyplassen er bygget som passivhus og har en reduksjon i energibruk på 50 prosent sammenlignet med de eksisterende bygningene. For å nå disse ambisiøse miljømålene henter Oslo Lufthavn energi fra avløpsvann og smeltevann fra snø som fjernes fra rullebaner om vinteren brukes til kjøling av bygningene om sommeren. Glass med høy isolasjon reduserer energibehovet og sertifiserte og bærekraftige materialer brukes i de nye områdene. I tillegg er tekniske anlegg, utsyr og belysning designet og valgt med tanke på lavt energiforbruk.

Omfattende testregime

Advansias lange erfaring med test og idriftsettelse ble brukt i full utstrekning ved Oslo Lufthavn, hvor et omfattende og godt planlagt testregime sikret at nye deler av flyplassen raskt og trygt kom i operativ drift. Testregimet i regi av Advansia og Avinor inneholdt rundt 1200 tester alt i alt, og sikret store gevinster for Avinor både økonomisk og med hensyn til sikkerhet, da de nye delene av flyplassen var i drift tidligere enn det som var tatt høyde for i prosjektet.

Kontakt 

Rune Kaarby
Seksjonsleder Flyplass
+47 95 06 01 07

Les mer om

Rune Kaarby