Gjennom en analyse av Boligbyggs 102 eiendommer er det satt sammen en pakke på over 500 energibesparende tiltak med en garantert energibesparelse på 30%.

Fakta

Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo kommune KF
Prosjektkostnad:
45 mill NOK
Omfang:
102 bygg, totalt 357 000 m2
Tidsrom:
2017 – 2025
Miljø:
Energibesparelse på 19GWh per garantert i fem år (totalt > 200 GWh), som tilsvarer en klimabesparelse på > 4 000 tonn/CO2 CO2 per år
Sted:
 Oslo
Våre leveranser:
Hovedentreprenør/Totalentreprenør

Tiltakene gjennomføres i en to-års periode og energibesparelsen garanteres i 5 år.

Eksempler på tiltak er installasjon av 35 CO2-varmepumper til tappevannsoppvaring, styring og utskifting av en rekke ventilasjonsaggregater og utskifting av all belysning til LED.

Gjennomføringen av disse tiltakene vil redusere Boligbyggs klimautslipp med over 4 000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Energispareprosjektet gjennomføres i tre faser ihht NS6430: Analysefase-Gjennomføringsfase-Garantifase.

Kontakt 

Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder Energi
+47 90 53 65 09

Les mer om

Torfinn Lysfjord