Nytt kontaktledningsanlegg med autotransformator vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten.

Fakta

Oppdragsgiver: Bane Nor SF
Prosjektkostnad: 4,5 Milliarder Nok
Tidsrom: 2018 – 2021.
Miljø: Elektrifisering medfør økt miljønytte
Sted: Kongsvingerbanen, Lillestrøm til Åbogen
Våre leveranser: Advansia ytelse er delprosjektleder for prosjektet samt at rollen innehar assisterende prosjektleder

Det er et overordnet samfunnsmål å legge til rette for økt transport på bane, og oppgradering av strømforsyningen på Kongsvingerbanen er en viktig faktor i denne prosessen.‍

Kongsvingerbanen får kontaktledningsanlegg og autotransformator-system på strekningen Lillestrøm – Åbogen. Prosjektet strekker seg fra Lillestrøm til Åbogen som er på ca. 93 km og all bygging foregår i daglige brudd hvor det kjøres buss for tog og i regelmessige lengre helgebrudd på 36 timer. Det eksisterende anlegget skal erstattes med nytt (system 20A) med seksjonert kontaktledning.  

Det skal etableres ca. 2400 fundamenter, 1900 KL master og 17 AT transformatorer på strekningen.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg