CO2 fangstanlegg ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Fakta

Oppdragsgiver: Norcem Heidelberg
Omfang: Konseptstudie og forprosjekt for karbonfangst ved sementfabrikk
Tidsrom: 2017 - 2020
Sted: Brevik, Telemark
Våre leveranser: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, kontraktsutforming, HMS/miljø, dok kontroll

På vegne av utbygger Norcem/Heidelberg har Advansia vært med i prosjektledelsen for konseptstudie og forprosjekt for et fullverdig CO2-fangstanlegg ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Kalsinering av kalkstein, i produksjon av sement, gir fra seg store mengder CO2 ved høy varme. Ved hjelp av det nye anlegget som planlegges gjennomført 2020-2024 ved fabrikken i Brevik, vil Norcems ta et stort steg i sin visjon om nullutslipp av karbon fra betongprodukter sett over i et livsløpsperspektiv.

Norges internasjonale forpliktelser innen reduksjon av klimagasser er også en sterk motivator, og myndighetene er innstilt på å delfinansiere dette prosjektet. Advansia er også kvalifisert med rammeavtale på PA-tjenester i gjennomførings delen av prosjektet.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal