Anleggene skal oppgraderes for å oppnå en lengre sesong, mer stabil og rasjonell drift og økt aktivitet for flere brukergrupper.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo Kommune v/ Bymiljøetaten
Prosjektkostnad: 60 mnok
Tidsrom: Oppgradering skal være klare til skisesong 2021/2022
Sted: Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen
Våre leveranser: Prosjektledelse og Bymiljøetatens daglige representant.

Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen er viktige nærmiljøanlegg som gir glede til ca.9.500 barn i skisesongen.  

Oppgradering av skiheiser og all prosjektering med tilhørende anskaffelser er planlagt gjennomført i 2020.  Anleggsentrepriser kommer til utførelse i 2021 slik at alpinanleggene er ferdig oppgradert til skisesongen 2021/22. Til sammen har Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen nedfarter på ca.1.250 meter

Advansia leder oppgraderingen av de tre alpinanleggene i Oslo.  

Kontakt