Alpinanleggene i Oslo kommune oppgraderes for å oppnå en lengre sesong, mer stabil og rasjonell drift og økt aktivitet for flere brukergrupper.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo Kommune v/ Bymiljøetaten
Prosjektkostnad: 60 mnok
Tidsrom: Oppgradering skal være klare til skisesong 2021/2022
Sted: Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen
Våre leveranser: Prosjektledelse og Bymiljøetatens daglige representant.

Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen er viktige nærmiljøanlegg som gir glede til ca. 9.500 barn i skisesongen.

Oppgradering av skiheiser og all prosjektering med tilhørende anskaffelser ble planlagt gjennomført i 2020.  Anleggsentrepriser ble utført i 2021 slik at alpinanleggene var ferdig oppgradert til skisesongen 2021/22. Til sammen har Jeriko, Leirskallen og Sloreåsen nedfarter på ca. 1.250 meter

Advansia ledet oppgraderingen av de tre alpinanleggene i Oslo.  

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg