Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune.

Fakta

Byggherre: Justis- og beredskapsdepartementet
Periode:
2017 - 2020
Vår leveranse:
Prosjekt- og byggeledelse

Målet for senteret er at det skal samle landets nasjonale beredskapsressurser, og effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser, og derigjennom skape trygghet for befolkningen.

Beredskapssenteret bygges i kulturlandskap nær på tettbebyggelse og populære friluftsområder. Ivaretakelse av omkringliggende arealer, tiltak mot utslipp til grunn og tiltak mot støy er derfor høyt prioritert. Administrasjonsbygg har ambisjon om BREAM Excellent

Prosjektet har en slank organisasjon og en tett integrasjon mellom byggherre og entreprenør. Roller og ansvar er fordelt mellom begge parter og det er svært liten grad av dublerte funksjoner. Advansia bistår i å sikre at samspillet fungerer gjennom tilførsel av spesialkompetanse, proaktiv prosjektstyring og effektiv konflikthåndtering  

Vi bistår med prosjekt- og byggeledelse og våre kolleger i moderselskapet AFRY bidrar med prosjektledelse for å integrere eksisterende IT-løsninger i beredskapssenteret og for å realisere ny funksjonalitet.

Kontakt 

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Frode Steinsvik
Direktør forretningsdrift
+47 46 54 64 65

Les mer om

Frode Steinsvik