Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune.

Fakta

Byggherre: Justis- og beredskapsdepartementet
Periode:
2017 - 2020
Vår leveranse:
Prosjekt- og byggeledelse

Målet for senteret har vært å samle landets nasjonale beredskapsressurser, og effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser, og derigjennom skape trygghet for befolkningen.

Beredskapssenteret er plassert i kulturlandskap nær på tettbebyggelse og populære friluftsområder. Ivaretakelse av omkringliggende arealer, tiltak mot utslipp til grunn og tiltak mot støy var derfor høyt prioritert i byggeprosjektet.

Prosjektet hadde en slank organisasjon og en tett integrasjon mellom byggherre og entreprenør. Roller og ansvar var fordelt mellom begge parter og det var svært liten grad av dublerte funksjoner. Advansia har bistått i å sikre at samspillet fungerer gjennom tilførsel av spesialkompetanse, proaktiv prosjektstyring og effektiv konflikthåndtering  

Vi har bistått med prosjekt- og byggeledelse og våre kolleger i moderselskapet AFRY bidrar med prosjektledelse for å integrere eksisterende IT-løsninger i beredskapssenteret og for å realisere ny funksjonalitet.

Kontakt 

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga