Rehabiliteringen av Skur 38 skaper moderne og gode arbeidsplasser samtidig som byggets unike karakter ivaretas

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo Havn KF
Prosjektramme:
144 MNOK
Tidsrom:
2020 – 2022
Sted:
 Oslo
Omfang: Kontorbygg på ca. 4.000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer
Våreleveranser
: Prosjektledelse

Skur 38 har en attraktiv beliggenhet i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen i Oslo. Bygget har nå blitt rehabilitert, og gjort om til tidsmessige og attraktive kontorlokaler.

I tillegg til å skape moderne arbeidsplasser, var rehabiliteringen et høyambisiøst miljøprosjekt. Målet var å gjøre Skur 38 til et helhetlig energieffektivt bygg, med reduserte klimagassutslipp.  


4.000 kvadratmeter rehabiliteres

Skur 38 på Vippetangen huser i dag Oslo Havns hovedkontor og deres ansatte. Bygget står på Byantikvarens gule liste, og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Skur 38 ble sist oppgradert i 1987, og det var derfor behov for en tidsriktig rehabilitering og innvendig modernisering. 

Rehabiliteringen startet i 2020, og i arbeidet brukes moderne teknologi og energieffektive løsninger. Ambisjonen var å skape tidsmessige og attraktive lokaler som vil bidra til å utvikle Oslo Havn for fremtiden. Den totale rehabiliteringen var på ca. 4.000 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer med nær 160 arbeidsplasser. 

Ivaretar maritim kulturhistorie 

Selv om rehabiliteringen har bidratt til å modernisere Skur 38, ble byggets unike karakter fortsatt ivaretatt. Skur 38 ligger unikt til i det som beskrives som et historisk bymiljø, med Fiskehallen og kornsiloen som nære naboer. Bygget har tidligere både fungert som et havnelager, og også huset oversjøisk passasjertrafikk før det ble gjort om til kontorbygg. Rehabiliteringen har bidratt til å utvikle nærområdet og ivareta den maritime kulturhistorien. 

Prosjektledere Siri Breivik og Silje Molid på taket av Oslo Havn.


Et samspillsprosjekt med miljøfaglige ambisjoner 

Rehabiliteringen av Skur 38 ble gjennomført som en samspillsenterprise hvor Advansia var ansvarlig for prosjektledelsen. Dette innebar at alle parter i prosjektet jobbet sammen helt fra utviklingsstadiet til gjennomføring. Byggherre og entreprenør kunne derfor i fellesskap utvikle hensiktsmessige løsninger basert på mulighetsstudier i regi av byggherren. 

Sammen med Oslo Havn har Advansia ledet prosessene rundt både behovskartlegging, anskaffelser og gjennomføring av moderniseringen av Skur 38. Parallelt med disse prosessene har Advansia også ledet en omfattende brukermedvirkningsprosess. 

Skur 38 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har også som mål å oppnå Excellent klassifisering etter BREEAM NOR standarden. Dette er det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg. Advansia bidrar til å realisere miljøambisjonen gjennom å sikre at miljøvennlige og energieffektive løsninger implementeres. 

Bygget hadde offisiell åpning høsten 2022.

Les mer om prosjektet:

Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg

Skuret på Akershuskaia pakkes inn for fremtiden: – Det blir fryktelig fint

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa