Rehabiliteringen av Skur 38 skal skape moderne og gode arbeidsplasser samtidig som byggets unike karakterer ivaretas

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo Havn KF
Prosjektramme:
144 MNOK
Tidsrom:
2020 – pågående
Sted:
 Oslo
Omfang: Kontorbygg på cirka4.000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer
Våreleveranser
: Prosjektledelse

Rehabiliteringen av Skur 38 skal skape moderne og gode arbeidsplasser samtidig som byggets unike karakterer ivaretas


Skur 38 har en attraktiv beliggenhet i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen i Oslo. Bygget blir nå rehabilitert, og gjort om til tidsmessige og attraktive kontorlokaler. I tillegg til å skape moderne arbeidsplasser, er rehabiliteringen et høyambisiøst miljøprosjekt. Målet er å gjøre Skur 38 til et helhetlig energieffektivt bygg, med reduserte klimagassutslipp.  

4.000 kvadratmeter skal rehabiliteres

Skur 38 på Vippetangen huser i dag Oslo Havns hovedkontor og deres ansatte. Bygget står på Byantikvarens gule liste, og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Skur 38 ble sist oppgradert i 1987, og det har derfor vært et behov for en tidsriktig rehabilitering og innvendig modernisering. 

Rehabiliteringen startet i 2020, og i arbeidet brukes moderne teknologi og energieffektive løsninger. Ambisjonen er å skape tidsmessige og attraktive lokaler som kan bidra til å utvikle Oslo Havn for fremtiden. Totalt rehabiliteres ca. 4.000 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer med nær 160 arbeidsplasser. 

Skal ivareta maritim kulturhistorie 

Selv om rehabiliteringen vil bidra til å modernisere Skur 38, skal byggets unike karakterer fortsatt ivaretas. Skur 38 ligger unikt til i det som beskrives som et historisk bymiljø, med Fiskehallen og kornsiloen som nære naboer. Bygget har tidligere både fungert som et havnelager, og også huset oversjøisk passasjertrafikk før det ble gjort om til kontorbygg. Den pågående rehabiliteringen skal bidra til å utvikle nærområdet og ivareta den maritime kulturhistorien. 

Prosjektledere Siri Breivik og Silje Molid på taket av Oslo Havn.


Et samspillsprosjekt med miljøfaglige ambisjoner 

Rehabiliteringen av Skur 38 gjennomføres som en samspillsenterprise hvor Advansia er ansvarlig for prosjektledelsen. Dette innebærer at alle parter i prosjektet jobber sammen helt fra utviklingsstadiet til gjennomføring. Byggherre og entreprenør kan derfor i fellesskap utvikle hensiktsmessige løsninger basert på mulighetsstudier i regi av byggherren. 

Sammen med Oslo Havn har Advansia ledet prosessene rundt både behovskartlegging, anskaffelser og gjennomføring av moderniseringen av Skur 38. Parallelt med disse prosessene har Advansia også ledet en omfattende brukermedvirkningsprosess. 

Skur 38 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har også som mål å oppnå Excellent klassifisering etter BREEAM NOR standarden. Dette er det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg. Advansia bidrar til å realisere miljøambisjonen gjennom å sikre at miljøvennlige og energieffektive løsninger implementeres. 

Etter planen skal bygget stå klart til innflytting sommeren 2022.

Les mer om prosjektet:

Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg

Skuret på Akershuskaia pakkes inn for fremtiden: – Det blir fryktelig fint

Kontakt