Spjelkavik Arena skal bli en møteplass for en rekke sportsaktiviteter i lokalmiljøet

Fakta

Oppdragsgiver: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Prosjektramme:
328 MNOK
Tidsrom:
2019-2024  
Sted: 
Ålesund
Omfang:
Utbygging av idrettshall
Våre leveranser:
Prosjektleder, byggeleder, ITB-koordinator og SHA-koordinator

Spjelkavik Arena skal være en flerbrukshall på over 6500 kvadratmeter som etter planen skal stå klar høsten 2024. Fortiden pågår grunnentreprisen, og grunnarbeidet er straks ferdig. I tillegg er det akkurat hentet inn et tilbud på en totalentreprise på hallen.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har vedtatt utbyggingen av Spjelkavik Arena. Advansia er prosjektleder, byggeleder, ITB-koordinator og SHA-koordinator for prosjektet. Dette innebærer blant annet å lede byggemøter og koordinere arbeidet på byggeplassen, der arbeidet er oppdelt i flere entrepriser.

Gode idrettsfunksjonelle løsninger

Spjelkavik Arena skal være en idrettshall med gode idrettsfunksjonelle løsninger, både for breddeidrett og bruk til kroppsøving. Samtidig skal hallen ivareta krav til topphåndball.

Av den grunn skal hallen tilfredsstille arenakrav for elite og 1. divisjonsspill med publikumskapasitet på ca. 2000 personer. Minimumskravet til internasjonale kamper skal også ivaretas. Anlegget vil imidlertid ikke bli dimensjonert for internasjonale kamper.

Stor betydning for lokalmiljøet

Når hallen står klar i 2024 skal Spjelkavik Arena brukes av både Spjelkavik videregående skole, Ålesund kommune, Ålesund Ju Jitsu Klubb og Ålesund Judoklubb. Den vil bestå av to håndballflater, undervisningsrom, aktivitetsareal for kampsport, utholdenhet og styrke, i tillegg til tilhørende garderober og lager. Hallen vil også få hovedinngang mot sør for å forsterke samvirket med Spjelkavik idrettspark.

Byggingen av den nye hallen vil ha stor betydning for lokalmiljøet som vil brukes av mange aktører i nærområdet.

Et bærekraftig bygg

Spjelkavik Arena skal være et bærekraftig bygg knyttet til klima, energi og materialvalg. 50 % av løst inventar være og utstyr være gjenbruk, i tillegg til at klimagassutslipp fra nye materialer i bygget skal reduseres med 20 % sammenlignet med referansebygget.

Bygget skal også sertifiseres som BREEAM NOR «VERY GOOD». BREEAM NOR er Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Kontakt 

Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik