Nye Rikshospitalet samler regionale og nasjonale funksjoner og gir lokalsykehustilbud til 200 000 pasienter

Fakta

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
Prosjektramme: 17,3 mrd. NOK
Tidsrom: 2018 – 2031
Sted: Gaustad, Oslo
Entreprisetype: Utførelsesentreprise, totalentrepriser, byggherrestyrte sideentrepriser
Våre leveranser: Bistår byggherreorganisasjonen med prosjekt- og byggeledelse

I tråd med den langsiktige utviklingen av Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet.

Når Nye Rikshospitalet etter planen settes i drift i 2031 vil det bli et moderne sykehus med infrastruktur og utstyr tilrettelagt for en fremtidsrettet og effektiv diagnostikk og pasientbehandling, i tillegg til å gi gode arbeidsforhold for de ansatte. Samtidig skal nye bygninger og infrastruktur kunne håndtere beredskapssituasjoner og pandemier på en god måte.

Ved Nye Rikshospitalet skal de regionale og nasjonale funksjonene som Oslo universitetssykehus har i dag samles. Samtidig vil sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere i Oslo.

Større og bedre tilbud til befolkningen

Det er planlagt at det nye akuttmottaket også skal romme et regionalt traumemottak, i tillegg til at sykehuset skal ha et eget barnemottak. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.

Nye Rikshospitalet samler også somatisk behandling av barn og blir lokalsykehus for alle barn i Oslo, i tillegg til å fungere som regionssykehus for alle barn i Helse Sør-øst-regionen. I tillegg skal Nye Rikshospitalet ivareta nasjonale funksjoner.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset og har engasjert Sykehusbygg HF til å styre og lede prosjektorganisasjonen. Advansia bistår Byggherren inn i denne organisasjonen med prosjekt- og byggeledelse.

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst

Kontakt 

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen