Campus Kristiansund er et unikt løft for hele regionen

Fakta

Oppdragsgiver: Devoldholmen Utvikling AS (heleid av Bane NOR Eiendom og Relog)
Prosjektramme:
900 MNOK
Tidsrom:
2019-2024
Sted:
 Kristiansund
Omfang:
Utvikling, samhandling og samspill i realisering av Campus Kristiansund i indre havnebasseng midt i byen
Våre leveranser:
Prosjektleder, Byggherreombud, ITB, SHA og uavhengig kontroll

Byggingen av Campus Kristiansund beskrives som en av de mest offensive satsningene på å bygge opp et nytt kunnskapsmiljø i løpet av de seneste årene. Målet er å etablere et teknologisk høgskolesenter med nasjonal kvalitet innen aquakultur og helse.

Bakteppet for etableringen av Campus Kristiansund er et klart ønske om et høyere utdanningsnivå på Nordmøre, og om å få etablert et eget akademisk fagmiljø av en viss størrelse og bredde. Begge deler vil påvirke den langsiktige samfunnsutviklingen på Nordmøre positivt på lang sikt.

Et felles miljø for forskning, innovasjon og utdanning

Nye Campus Kristiansund skal bidra til å etablere et felles miljø for forskning, innovasjon og utdanning på Nordmøre. Av den grunn er det et unikt løft for hele regionen.

Samtidig innebærer utbyggingen at over 500 arbeidsplasser blir flyttet fra desentraliserte områder i kommunen og inn til sentrum. Campusen er derfor også en viktig del av byutviklingen i sentrum.

Et fremtidsrettet miljøbygg

Campus Kristiansund bygges i Kristiansund sentrum, og vil bestå av høyskoletilbud, fagskole, kompetanseklinikk for den offentlige tannhelsetjenesten, vekstmiljø for næringslivet og forskningsmiljø.

Campus Kristiansund blir et fremtidsrettet miljøbygg med blant annet massivtre som hovedbærekonstruksjon. Prosjektet skal sertifiseres BREEAM-NOR Excellent.

Det er XPRO, som nå er kjøpt opp av Advansia, som er ansvarlig prosjektleder for utbyggingen av Campus Kristiansund. XPRO er derfor ansvarlig for å styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt.  

Første byggetrinn med 20.000 kvadratmeter skal være klart i 2024.

Kontakt 

Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa