Den nye legevakten i Oslo erstatter den tidligere hovedlegevakta i Storgata for å dekke nåværende og fremtidig forventet aktivitet.

Fakta

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad
: ca 3.200 MNOK (P85)
Omfang
: 26 000 m2 BRA, 4.400 m2 P-hus under bakken
Tidsrom
: 2017 - 2023
Miljø
: Passivhus, BREEAM Excellent
Sted
: Aker Sykehus, Oslo
Våre leveranser
: Prosjektledelse, planlegging, programmering, prosjekteringsledelse, økonomistyring

Kommunens nye hovedlegevakt skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo.

Bakgrunnen for den nye legevakta var at den tidligere hovedlegevakten i Storgata i Oslo hadde for liten kapasitet til å dekke nåværende og fremtidig forventet aktivitet.

Som prosjektleder har Advansia vært ansvarlige for byggingen av den nye legevakten, som skal tilby tjenester av høy medisinsk kvalitet, gi rask og effektiv ivaretakelse av pasientenes behov, sikre tilstrekkelig kapasitet for legevakttjenestene og være lett tilgjengelig for brukerne. Den nye legevakten har akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Overtakelse av legevakten var i mai 2023 og den offisielle åpningen var i november 2023.

Legevakten i Oslo var nominert til Årets bygg og anlegg 2023 i kategorien bygg.

Større kapasitet

Legevakten planlegges med 24 senger på observasjonspost og 15 senger på døgnpost, i tillegg til 7 operasjonsstuer og 14 oppvåkingsplasser, 9 triagerom, 10 samtalerom og ca. 100 undersøkelse/behandlingsplasser, samt 8 radiologiske diagnostikkrom.

En andel av akutt syke ankommende pasienter kommer med ambulanse, og det planlegges med en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig.

Den medisinske virksomheten er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Helseetaten i Oslo kommune. Oslo universitetssykehus vil leie over halvparten av arealene i det nye bygget.

Bærekraftig

Storbylegevakten er bygget som passivhus med ambisjon om plusshus. Den skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og har vært en miljøvennlig, fossilfri byggeplass. Storbylegevakten består også av fremtidsrettede løsninger som gir fleksibilitet i bygget.

Samspillsprosjekt

Prosjektet ble gjennomført med en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Kontraheringen av entreprenør ble gjennomført med stor vekt på tilbudt team, erfaring og oppgaveforståelse. Det ble her gjennomført gode og grundige intervjuer av tilbudte team og personer, i tett samarbeid med HR-avdelingen i Advansia. Kostnad for gjennomføring (laveste tilbudt entreprisekostnad) har ikke vært en del av konkurransen.

Konkurransen hadde god deltagelse, og ble gjennomført høsten 2018. Skanska Norge signerte 11.01.19 kontrakt med Omsorgsbygg. Samspillsfasen (NS8401) varte frem til signering av totalentreprise (NS8407) i oktober/november 2019.

Det gode samarbeidet med Omsorgsbygg Oslo KF har vært et av suksesskriteriene for en effektiv og god konkurransegjennomføring.

Ambisjonen er å spare 100 millioner kroner og gjennomføre prosjektet uten konflikter..

Fremdrift og omfang

Hovedprosjektet består av den nye legevakten på ca 26.000 m2, og et underjordisk P-hus på ca 4.400 m2. I tillegg skal interne veier utvides og det skal etableres et gatetun og et torg. Dagens innkjøring til Aker sykehusområde fra Riksvei 4, som ligger nord for rondellen, skal flyttes syd for rondellen.  

Kontakt 

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga