Trondheim kommune bygger nytt helse og velferdssenter på Risvollan.

Fakta

Byggherre: Trondheim  kommune
Periode: 2016 - 2021
Størrelse: 19.000 m2  
Prosjektkostnad:  800 mill. NOK  
Oppdragstype: Prosjektledelse , Prosjekteringsledelse, Ass. Prosjektleder, PGL

Risvollan helse- og velferdssenter ligger idyllisk til i umiddelbar nærhet av Estenstadmarka.

Prosjektet gjennomføres med miljømål i henhold til Trondheim kommunes krav til nybygg, som er Passivhus. Råbygget skal oppføres i betong, og det stilt krav om totale reduserte utslippsmengder av klimagasser (30% reduksjon i forhold til referansebygg).

Senteret skal åpne i første kvartal 2021 vil bestå av 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger, samt et dagsenter for eldre med blant annet bydelskafé.

Kontakt 

Taale Arstad
Prosjektleder
+47 91 51 06 24

Les mer om

Taale Arstad