Framsenteret skal være et forskningssenter der institusjoner og personer kan møtes for å samarbeide, utvikle og dele informasjon med fokus på nordområdene i et miljø der sikkerhet blir ivaretatt.

Fakta

Oppdragsgiver: Framsenteret AS
Periode: 2019 – 2021  
Oppdragstype: Prosjektledelse, sikkerhetsrådgiving
Vår leveranse: Etablering av et sikkerhetssystem i et etablert forskningsmiljø

Framsenteret består av 20 institusjoner som bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Med forskning som grunnlag formidler senteret kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt.

Advansia har ledet prosjektet og fungert som Framsenteret AS sin sikkerhetsleder med fysisk tilstedeværelse i perioder. Vi har gjennomført en helhetlig sikringsrisikoanalyse som har dannet grunnlag for anbefalte tiltak. Hele prosjektet fra kartlegging av data, fysisk befaring, analysearbeid og utarbeidelse av anbefalte tiltak har vært basert på utpreget lagarbeid - et lagarbeid der spesialister innen forskjellige fagfelt har bidratt med sitt ekspertråd inn i en analysegruppe for utarbeidelse av det endelige produktet.

Bilde: Framsenteret

Gjennom sikkerhetsprosjektet har det blitt utviklet et system som ivaretar institusjonenes nødvendige sikkerhet på en betryggende måte slik at tilsiktede og utilsiktede hendelser er på et tilfredsstillende risikonivå. Samtidig var det viktig at Framsenteret AS sin internasjon om samarbeid på tvers av institusjoner ble ivaretatt på en slik måte at sikkerhetssystemet i minst mulig grad vil være til hinder. Dette ble ivaretatt gjennom å etablere et helhetlig sikkerhetsstyringssystem.

Kontakt 

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen