Salmon Evolution utvikler et landbasert anlegg for bærekraftig lakseoppdrett

Fakta

Oppdragsgiver: Salmon Evolution
Prosjektramme:
 ca. 1.6-1.7 MRD NOK
Tidsrom:
 2019 - 2023 (byggetrinn 1)
Sted:
 Indre Harøy, Møre og Romsdal

Omfang: Utvikle og gjennomførebyggetrinn 1 av Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg, som gir 7.900 tonn sløyd laks ved full drift
Våre leveranser:
Prosjektledelse, byggherrerådgivning, SHA

Salmon Evolution bygger et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Romsdal. Ambisjonen er å skape et anlegg for bærekraftig oppdrett av laks i et trygt, sunt og optimalisert miljø.

Salmon Evolution sitt kjernefokus er å utvide havets potensial ved å overføre de beste forutsetningene som havet tilbyr til å oppdrette fisk på land.

Prosjektet innebærer utvikling og bygging av et landbasert oppdrettsanlegg for laks, som bygger videre på de samme metodene som brukes i sjøen, men til forskjell vokser laksen opp i store kar på land hvor det tilføres store mengder friskt sjøvann til enhver tid. Teknologien ved anlegget er hybrid gjennomstrømning, som betyr at 1/3 av vannet byttes ut til enhver tid, og 2/3 av vannet gjenbrukes. Slam og fôrrester filtreres bort, CO2 luftes ut og oksygen tilsettes, noe som resulterer i svært god vannkvalitet.  

Fiskevelferd og bærekraft i sentrum

Prosjektet har fokusert på å utvikle fremtidens løsninger for oppdrett av laks på land, og det har blitt lagt vekt på god fiskevelferd og helse i anlegget.

Salmon Evolution legger også stor vekt på bærekraft og redusert miljøpåvirkning. De har strenge krav til utslipp fra anlegget, for å minimere sin påvirkning på det omkringliggende miljøet. Ved å bygge et landbasert anlegg tar de i bruk ny teknologi og innovative løsninger for å bidra til ansvarlig og fremtidsrettet oppdrett av laks.

Tre byggetrinn

Oppdrettsanlegget er planlagt bygget i tre trinn og vil totalt gi 31 600 tonn sløyd laks ved full drift. Byggetrinn 1 består av 12 fiskekar, og ble ferdigstilt våren 2023. Karene har en imponerende størrelse med en diameter på 28 meter og en høyde på 13 meter. Advansia har bidratt med prosjektledelse, byggherrerådgivning og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i det første byggetrinnet. Byggetrinn 2 starter våren 2023 og vil pågå til 2025. Omfang av dette byggetrinnet er i størrelsesorden like stort som det første byggetrinnet.  

Kontakt 

Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik