Advansia bistår Radiofarmasi på IFE med prosjekt- og byggeledelse i forbindelse med oppføring av nye klasse C Isotop laboratorier.

Fakta

Oppdragsgiver: Institutt for Energiteknikk, IFE
Prosjektkostnad:
ca. 49 MNOK (inkl. produksjonsutstyr)
Omfang:
Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, dekommisjonering, utbygging, commissioning, kvalifikasjon og idriftsettelse.
Tidsrom:
2019-2021
Miljø:
Klasse C Isotop Laboratorier
Sted:
IFE, Kjeller
Våre leveranser:
Prosjekt- og byggeledelse, SHA-KU, prosjekteringsledelse

Arbeidet har hovedsakelig bestått i oppfølging og koordinering av prosjektering. I tillegg så jobber vi med:

- koordinering av dekommisjoneringsarbeider
- fundamentering og bygningsmessige arbeider
- utfasing av alle eksisterende tekniske systemer
- installasjon av nye tekniske systemer
- lys
- IKT
- brannvarsling
- dørmiljø og adgangskontroll
- rørledninger for trykkluft og nitrogen
- Radiation Monitoring System - RMS
- Environment Monitoring System - EMS
- commissioning- og kvalifikasjonsaktiviteter
- idriftsettelse av alle tekniske anlegg
- utarbeidelse av sluttdokumentasjon for alle systemer
- overlevering av systemer til IFEs driftsorganisasjon

Det omfattende arbeidet ble påbegynt i 2019 og ble ferdigstilt vinteren 2021.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal