Sporveien bygger om bussanleggene for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med flere og større busser og for å muliggjøre Ruters ambisjon om fossilfri kollektivtrafikk i 2020.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Prosjektkostnad: Samlet 160 millioner kroner
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo  
Vår leveranse: Prosjektledelse

Bussanleggene på Skui og Bekkestua videreutvikles og det tilrettelegges for økt kapasitet og elektrisk bussdrift.

Gjennomføringen av arbeidene ble koordinert med andre avtalte leveranser for etablering av ladeinfrastruktur på anlegget, i form av framføring av sterkstrøm og montering av systemkomponenter for lading.  

Anleggsarbeidene ble utført parallelt med daglig bussdrift

Foto: Sporveien

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg