Sporveien bygger om bussanleggene for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med flere og større busser og for å muliggjøre Ruters ambisjon om fossilfri kollektivtrafikk i 2020.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Prosjektkostnad: Samlet 160 millioner kroner
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo  
Vår leveranse: Prosjektledelse

Bussanleggene på Skui og Bekkestua videreutvikles og det tilrettelegges for økt kapasitet og elektrisk bussdrift.

Gjennomføringen av arbeidene koordineres med andre avtalte leveranser for etablering av ladeinfrastruktur på anlegget i form av framføring av sterkstrøm og montering av systemkomponenter for lading.  

Anleggsarbeidene startet opp i september 2019 og utføres parallelt med daglig bussdrift

Foto: Sporveien

Kontakt 

Tor Hoel
Direktør PMO og bærekraft
+47 92 46 76 00

Les mer om

Tor Hoel

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg