Oslo House har et transformasjonsprosjekt i Oslo sentrum i form av et såkalt «infill»-prosjekt og tar sikte på å integrere rehabilitering av eksisterende verneverdig bebyggelse med nybygg.

Fakta

Byggherre: Oslo House AS
Periode: 2018 - 2020
Størrelse: 4.500 m2
Oppdragstype: Prosjektleder, Byggherreombud (BHO)

«Infill»-prosjekter er viktig i moderne byutvikling, og bidrar til å bevare verneverdige bygninger samtidig som man skaper nye arealer og bruksområder i bysentrumet.

Eiendommen ligger sentralt i Oslo sentrum, mellom Thereses gate og Stensparken og prosjektet består av 25 leiligheter og eksisterende næringsareal i verneverdig bygg med et totalt omfang på 4500m2. Det stilles høye krav til kvalitet og moderne løsninger. Det skal blant annet etableres smarte boliger, slik at mest mulig av leiligheten kan «styres» fra mobil. Videre har prosjektet sterkt fokus på bygningsmessige kvaliteter som maksimert himlingshøyde, glasshjørner, store vindusflater og egen entré i alle leiligheter.

Eksisterende bebyggelse består av tre lagerbygninger, ombygd til næringsareal. Deler av eksisterende bebyggelse er vernet. Vernet bygningsmasse inkluderer trekonstruksjoner, støpejernsøyler, fasadetaljer og originalt bygningsforløp.

Det planlegges opparbeidelse av offentlig trasé mellom Thereses gate og Stensparken.


Bilde på toppen: Oslo House

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland