Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo.

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektkostnad: 5,6 mrd NOK
Omfang: 66 000 m2 nybygg, friområder og gang/sykkelvei, brukerutstyr for 1,1 mrd NOK
Tidsrom: 2019 - 2024
Miljø: Bream Excellent
Sted: Oslo, Gaustadbekken
Våre leveranser: Prosjektsjef Bygg og samspill, PL systematisk ferdigstillelse, PL Logistikk, Fremdriftsplanlegger, KU

Prosjektet omfatter oppføring av et forsknings- og undervisningsbygg beliggende rett innenfor Ring 3 mellom Forskningsparken og Domus Athletica i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal romme store mengder spesialisert teknisk utstyr og er bygg- og teknisk komplekst.


Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap, og spesielt medisinsk og helsefaglig forskning gode rammevilkår i fremtiden. Bygget skal også legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak. Den sentrale beliggenheten i Gaustadbekkdalen legger til rette for et strategisk samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.


Livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. Prosjektet starter med en omfattende samspillsfase med syv totale-entrepriser og prosjektering og anskaffelse av alle underentreprenører/leverandører. Det skal gjennomføres basert på LEAN, Digitalisering/BIM, Logistikk og Systematisk ferdigstillelse, med stor fokus på standardisering, industrialisering og prefabrikasjon.

Kontakt