Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo.

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektkostnad: 5,6 mrd NOK
Omfang: 66 000 m2 nybygg, friområder og gang/sykkelvei, brukerutstyr for 1,1 mrd NOK
Tidsrom: 2019 - 2024 (stopp 12 mnd 2020-2021)
Miljø: Bream Excellent
Sted: Oslo, Gaustadbekken
Våre leveranser: Prosjektsjef Bygg og samspill, PL systematisk ferdigstillelse, PL Logistikk, Fremdriftsplanlegger, KU

Prosjektet omfatter oppføring av et forsknings- og undervisningsbygg beliggende rett innenfor Ring 3 mellom Forskningsparken og Domus Athletica i Oslo. Livsvitenskapsbygget (LVB) skal romme store mengder spesialisert teknisk utstyr og er bygg- og teknisk komplekst.

Livsvitenskapsinstituttet skal utvikles til et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Ved konvergens handler dette om å bygge sammen grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi, og biovitenskap/medisin, og koble på beregningsorientert vitenskap, bio- nanoteknologi og kunstig intelligens.

Dette gjøres for at all utvikling gjennom forskning, utdanning og innovasjon raskere tas i bruk. Kopling til medisinsk og biologisk translasjonsforskning står sentralt.

LVB er også sentralt i Oslo Science City hvor det skal legges til rette for innovasjon og nye arbeidsplasser innen helse, livsvitenskap, digitalisering, energi, klima og bærekraft.

Funksjoner

UiO skal benytte bygget til å legge til rette for tettere samarbeid med hele verdikjeden fra grunnforskning til anvendelse. Med moderne vitenskapelig utstyr og infrastruktur er tilgjengelig for hele verden. Skal være en møteplass for studenter, stipendiater, postdoktorer, og forskere fra hele UiO og ansatte ved andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og nøringsliv innen livsvitenskap.

OUS flytter hele sin KLM-institutt (Klinikk for laboratoriemedisin) til LVB, som består av flere avdelinger som i dag er spredt på 3 forskjellige lokasjoner, og som samles i dette bygget. De vil oppnå mye synergier med UiO sine forsknings- og utdanningsmiljøer i prosjektet. Samtidig som de skal forsyne det nye sykehuset på Gaustad med leveranser/tester/analyser etc.

Unik gjennomføringsmodell

LVB-prosjektet har en unik gjennomføringsmodell og fire viktige strategier for denne gjennomføringen (LEAN, BREEAM, Logistikk og Systematisk Ferdigstillelse). Det er engasjert syv totalentrepriser og en samlet prosjekteringsgruppe, hvor det i samspillet prosjekteres helt ferdig (Fase 1) før gjennomføringsfasen starter (Fase 2).

Bli med oss på byggeplassen og møt prosjektdirektøren Arne Surén.

Kontakt 

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga