Utvidelsen av fabrikken på Ranheim bidrar til å doble produksjonskapasiteten til Grilstad

Fakta

‍Oppdragsgiver: Grilstad AS
Prosjektramme:
190-200 millioner kroner
Tidsrom:
2020 – 2023
Sted:
 Ranheim i Trondheim
‍Omfang:
Utvidelse av produksjonsfabrikk, med nybygg inne i og over eksisterende bygg.
Våre leveranser:
prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse

På Ranheim i Trondheim ligger Grilstads anlegg for produksjon av salami. Anlegget beskrives som en av Europas største fabrikker med spesialisert produksjon av spekepølse. Grunnet økt etterspørsel, samt betydelig produktutvikling de siste årene, ble den tidligere fabrikken i Trondheim for liten.

Den eldste delen av fabrikken er fra 1957, og noe av prosessutstyret var fra 1971. Av den grunn begynte det å bli behov for å skifte ut det gamle utstyret. I den forbindelse så Grilstad muligheten til å også øke kapasiteten på anlegget, slik at de kunne produsere enda flere kilo pølser i løpet av en uke. Konkret bidrar utvidelsen til å doble produksjonsvolumet til fabrikken.

Ombyggingen av fabrikken gir også Grilstad en mer moderne og bærekraftig produksjon av salami.

Hever taket med fire og en halv meter

En av utfordringene ved utbyggingen av fabrikken har vært at utvidelsen måtte skje innenfor byggets eksisterende fotavtrykk. Dette har betydd at fabrikken ikke kunne utvides i bredden, men i høyden. Det har resultert at taket har blitt hevet med fire og en halv meter, og at det har blitt bygget et nybygg inne i og over den eksisterende fabrikken. I praksis betyr dette at istedenfor å ha kun ett stativ med salami som tørker, får man nå mulighet til ha to stykker i høyden.

Et annet forbehold har vært at produksjonen av salami måtte foregå tilnærmet som normalt under utbyggingen. Det har derfor vært helt avgjørende å sikre god fremdrift i prosjektet for å ivareta en kontinuerlig produksjon. Grilstad har verken kapasitet eller tid til å stoppe produksjonen.

Utfyllende kompetanse mellom AFRY og Advansia

Både AFRY og Advansia har vært aktivt involvert i prosjektet på Ranheim. Advansia har stått for prosjektledelsen, mens AFRY har hatt ansvar for prosjekteringen. Prosjektet har gitt mulighet for at de to søsterselskapene kan kombinerer deres kompetanse innen prosjektering og prosjektledelse, noe som gir en god flyt i gjennomføringen.

Prosjektet startet med en innføring i oppgaven og kostnadskalkyle i sommerhalvåret 2020. I 2021 bistod AFRY med prosjekteringsarbeid, og de første utførende entreprenører ble engasjert. Det gamle taket på fabrikken ble revet i midten av juni i 2022, før montering av de store tørkeskapene.

Ombyggingen var ferdig og klar for produksjon i begynnelsen av 2023.

Kontakt 

Tonje Sæthre
Avdelingsleder/prosjektleder
+47 97 18 82 65

Les mer om

Tonje Sæthre