Opplevelsessenteret SeeSalmon i Trondheim skal spre kunnskap om en av de viktigste næringene i regionen

Fakta

Oppdragsgiver: Entra
Prosjektkostnad: 25 mill.
Tidsrom: November 2019-juni 2020
Sted: Trondheim
Våreleveranser: Prosjekt- og byggeledelse

Trøndelag og Trondheim er viktige knutepunkt for den norske sjømatnæringen. Av den grunn har det blitt uttrykt et behov for å etablere en institusjon som kan spre kunnskap om en av de viktigste næringene i regionen. SeeSalmon opplevelsessenteret i Trondheim ble offisielt åpnet i slutten av august, med mål om å gi publikum informasjon og økt kompetanse om den norske oppdrettsnæringen.

Spre kunnskap om det marine miljøet og havbruket 

SeeSalmon er et kunnskaps- og opplevelsessenter for det marine miljøet og havbruket, lokalisert i det nye Powerhuset på Brattøra i Trondheim. Opplevelsessenteret skal være et tilbud til skoleklasser og turister for å øke deres interesse, innsikt og kunnskap om laks og oppdrett. I tillegg til å oppleve SeeSalmon i Trondheim legges det opp til at besøkende også kan få omvisning i faktiske merder på Revsnes. 

Mål om å bli det mest besøkte visningstilbudet for havbruk i Norge

Det er Refnes Laks som har etablert visningssenteret. De ønsker å spre informasjon om den norske oppdrettsnæringen, og forventer at SeeSalmon blir et av de mest besøkte visningstilbudene for havbruk i Norge.

NTNU Vitenskapsmuseet står for driften av opplevelsessenter, og er ansvarlig for kommunikasjonen med relevante fagmiljø for å sikre en faglig korrekt formidling av lakseoppdrett. NTNU skal også sikre fornying og utvikling av materialer og tematikker slik at informasjonen som formidles er oppdatert, aktuell og engasjerende. 


Strenge krav til energiforbruk 

Det nye visningssenteret er over 400 kvadratmeter, og ligger i første etasje i Powerhuset. Det er Advansia som har vært prosjektleder for byggingen av SeeSalmon. Powerhuset er Norges største nybygde plusshus som betyr at driften av bygget vil generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring og drift. 

Powerhuset har også satt strenge krav til SeeSalmon sitt energiforbruk. Dette har lagt føringer for Advansias prosjektledelse, da særlig i forhold til krav om energiforbruk på installasjoner og varmeavgivelse. Å være prosjektleder for byggingen har både vært lærerikt og utfordrende fordi miljømessige krav skulle ivaretas samtidig som man ønsket å få på plass de beste visuelle installasjonene for å spre informasjon om den norske oppdrettsnæringen. Prosjektet var særlig utfordrende da mye av det tekniske utstyret var bestilt fra utenlandske firmaer og dette midt i Corona-utfordringen.

Kontakt 

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby