Det tilrettelegges for økt kapasitet og elektrisk bussdrift.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Sporveien
Prosjektkostnad: 160 MNOK
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo  
Vår leveranse: Prosjektleder

Sporveien bygger om bussanleggene for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk

Prosjektet gjennomføres med flere og større busser og for å muliggjøre Ruters ambisjon om fossilfri kollektivtrafikk i 2020.  

Gjennomføringen av arbeidene koordineres med andre avtalte leveranser for etablering av ladeinfrastruktur på anlegget i form av framføring av sterkstrøm og montering av systemkomponenter for lading.  

Advansia bistår med prosjektledelse og anleggsarbeidene startet opp i september 2019 og utføres parallelt med daglig bussdrift.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg