Energisparekontrakten omfatter 88 energisparetiltak som til sammen reduserer bygningenes energiforbruk med 38,6%.

Fakta

Oppdragsgiver: Våler Kommune i Viken
Prosjektkostnad: 27 mkr
Omfang: 88 energisparetiltak fordelt på 10 bygninger
Tidsrom: mai 2017 – desember 2024
Miljø: Redusert 223 ton CO2 årlig
Sted: Våler Kommune i Viken
Våre leveranser: Hovedentreprenør/Totalentreprenør

Det medfører en forbedring av Våler Kommunes klimaavtrykk med reduserte CO2-utslipp med 223 ton CO2-ekvivalenter per år. Som del av energisparekontrakten garanterer Advansia energibesparelsen i minst 5 år.

Våler Kommune har investert i tiltak som reduserer det totale energiforbruket og forbedrer inneklima i kommunens skoler, barnehager og omsorgsbygg. Som en del av prosjektet oppgraderes de tekniske installasjonene i kommunens bygningsmasse.

En nøkkelfaktor for langsiktig energibesparelser er kompetanseheving av driftspersonell og brukere i bygningene, og dette gjennomføres som en del av prosjektet i samspill med Advansia.  

Tre faser

Energispareprosjekter gjennomført i tre faser ihht NS6430 med  

  1. Analysefase – ENØK-rapporter med energisparetiltak
  1. Installasjonsfase- Implementering av kartlagte energisparetiltak  
  1. Garantifase- Oppfølging av energisparegaranti  

Kontakt 

Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder energientreprenør
+47 90 53 65 09

Les mer om

Torfinn Lysfjord