Energisparekontrakten omfatter 88 energisparetiltak som til sammen reduserer bygningenes energiforbruk med 39%.

Fakta

Oppdragsgiver: Våler kommune i Østfold
Prosjektkostnad: 27 mkr
Omfang: 88 energisparetiltak fordelt på 10 bygninger
Tidsrom: mai 2017 – desember 2024
Miljø: Redusert 223 tonn CO2 årlig
Sted: Våler kommune i Østfold
Våre leveranser: Hovedentreprenør/Totalentreprenør

Det medfører en forbedring av Våler kommunes klimaavtrykk med redusert utslipp på 223 tonn CO2-ekvivalenter per år. Som en del av energisparekontrakten garanterer Advansia energibesparelsen i 5 år.

Våler kommune har investert i tiltak som reduserer det totale energiforbruket og forbedrer inneklima i kommunens skoler, barnehager, omsorgsbygg og rådhus. Som en del av prosjektet oppgraderes de tekniske installasjonene i kommunens bygningsmasse.

En nøkkelfaktor for langsiktig energibesparelser er kompetanseheving av driftspersonell og brukere i bygningene, og dette gjennomføres som en del av prosjektet i samspill med Advansia.  

Tre faser

Energispareprosjekter gjennomført i tre faser iht. NS6430 med:  

1. Analysefase – ENØK-rapporter med energi- og effektsparetiltak

Fase 1 innebærer en energikartlegging av byggene som inngår i kontrakt, med beregning av effektiviserende tiltak. Tiltakene inkluderer nåsituasjon, beskrivelse av tiltaket, beregning av energi- og effektbesparelse, beregning av lønnsomhet med investeringskostnad og nåverdi, samt beregning av reduksjon av klimagassutslipp. Advansia garanterer for besparelsen, forutsatt at Advansia gjennomfører tiltakene.

2. Installasjonsfase – Implementering av kartlagte energisparetiltak  

I Fase 2 blir valgte tiltak fra Fase 1 kontrahert og installert. Advansia er totalentreprenør, kontraherer underentreprenører og prosjektleder for installasjonen.

3. Garantifase – Oppfølging av sparegaranti

I Fase 3 blir energiforbruket i byggene fulgt opp, etter installasjon av tiltak. Advansia garanterer for energibesparelse beregnet i Fase 1, og bonus/malus blir effektuert ved årsslutt av hvert garantiår.

Kontakt 

Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder Energi
+47 90 53 65 09

Les mer om

Torfinn Lysfjord