Ryen helsehus har høy miljøprofil med passiv-hus-standard, og er sertifisert som BREEAM Very Good og byggeplassen er fossilfri.

Fakta

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: Ca. 580MNOK
Størrelse: 13.200 kvm
Tidsrom: 2018 - 2020
Miljø: Fossilfri byggeplass, solceller med sedum, lavenergi, designet som BREEAM Very-good, brønnpark for varme/kjøling
Sted: Oslo
Våre leveranser: Prosjekt- og byggeledelse - Prosjektledelse fra skisseprosjekt til endt prøvedrift og oppfølging i reklamasjonsperioden. Byggeledelse med KU for oppstart byggeplass til oppfølging i reklamasjonsperioden

Prosjektet omfatter riving av eksisterende sykehjem og bygging av nytt helsehus på Ryen, med 142 plasser. Nybygget skal huse korttids- og rehabiliteringspasienter, for opptrening og utskriving etter sykehusopphold.

Helsehuset har vannbåren varme i alle gulv og solcelleanlegg for energiproduksjon. Det skal brukes Sedum på tak som fordrøyning, samt utstrakt bruk av velferdsteknologi. I samspillsfasen benyttes VDC og ICE i prosjekteringen og utstrakt bruk av BIM og VHR-briller. Prosjektleder er også ansvarlig for alle brukerprosesser med Sykehjemsetaten (SYE). Bygget skal stå ferdig og innflyttet i 2020.

Kontakt 

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Henrik Tune
Seksjonsleder Helse og kunnskap
+47 93 04 71 19

Les mer om

Henrik Tune