Ryen helsehus har høy miljøprofil med passiv-hus-standard og er sertifisert som BREEAM Very Good. Byggingen foregikk med fossilfri byggeplass.

Fakta

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: Ca. 580MNOK
Størrelse: 13.200 kvm
Tidsrom: 2018 - 2020
Miljø: Fossilfri byggeplass, solceller med sedum, lavenergi, designet som BREEAM Very-good, brønnpark for varme/kjøling
Sted: Oslo
Våre leveranser: Prosjekt- og byggeledelse - Prosjektledelse fra skisseprosjekt til endt prøvedrift og oppfølging i reklamasjonsperioden. Byggeledelse med KU for oppstart byggeplass til oppfølging i reklamasjonsperioden

Prosjektet omfattet riving av eksisterende sykehjem og bygging av nytt helsehus på Ryen, med 142 plasser. Nybygget huser korttids- og rehabiliteringspasienter, for opptrening og utskriving etter sykehusopphold.

Helsehuset har vannbåren varme i alle gulv og solcelleanlegg for energiproduksjon. Det brukes Sedum på tak som fordrøyning, samt utstrakt bruk av velferdsteknologi. I samspillsfasen ble det benyttet VDC og ICE i prosjekteringen og utstrakt bruk av BIM og VHR-briller. Prosjektleder var også ansvarlig for alle brukerprosesser med Sykehjemsetaten (SYE). Bygget ble ferdigstilt i 2020.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa