Norges nest største renseanlegg dobbler kapasiteten for å ta unna avløpsvannet fra Oslos raskt voksende befolkning og gi bedre kvalitet på vannet i Oslofjorden.

Fakta

Oppdragsgiver: VAV, Oslo kommune
Prosjektkostnad: 2 740 MNOK
Omfang:
Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg
Tidsrom:
2013 – 2021
Sted:
Bekkelaget i Oslo
Våre leveranser: Byggeledelse

Norges nest største renseanlegg dobbler kapasiteten for å ta unna avløpsvannet fra Oslos raskt voksende befolkning og gi bedre kvalitet på vannet i Oslofjorden. Advansia bistår Vann- og avløpsetaten med byggeledelse.

For å få til dette måtte først 465.000 m3 fjell sprenges og fraktes ut for å gi plass til nye fjellhaller der avløpsvannet håndteres. Bekkelaget renseanlegg er knapt synlig for dem som ikke arbeider der, da hele det enorme renseanlegget ligger inne i fjellet under Bekkelaget og Ekeberg i Oslo.

Dobbling av kapasiteten

Bekkelaget renseanlegg er Norges nest største renseanlegg. Det første avløpsanlegget på Bekkelaget ble bygget i 1963, og senere utvidet og ombygd flere ganger. Renseanlegget tar imot og behandler avløpsvann fra Oslos østlige og sørlige bydeler, og også fra deler av Oppegård og Nittedal.

Mengden avløp som behandles tilsvarer avløp fra ca. 300 000 personer, der andelen industrielt avløp er ca. 30%. Gjennomsnittlig vannføring til anlegget er 1 100 liter i sekundet.

Utvidelsen gir en samlet kapasitet på 500 000 PE, som tilsvarer forventet avløpsmengde i år 2040. Dette er en dobling av dagens kapasitet.

Prosjektet består av flere deler. Først er det fjellarbeider, så kommer betongarbeider og etter det kommer tekniske fag.

Større og bedre biogassanlegg

Slam som dannes i renseprosessen sendes til råtne tanker hvor det produseres biogass. Biogassen brukes blant annet til drivstoff på busser i Oslo-området. Dersom all gassen som i dag produseres frigjøres til drivstoff vil Bekkelaget renseanlegg kunne levere nok drivstoff til å holde 80 busser i kontinuerlig drift. Denne kapasiteten vil nå økes med ca. 100%.

Det nye anlegget skal i tillegg ha behandlingsdel for fett som kommer fra kjøkken og spisesteder.

Et viktig bidrag til en renere Oslofjord

Renseprosessene ved Bekkelaget renseanlegg består av mekanisk, kjemisk og biologisk rensing (inkludert nitrogenfjerning) og i tillegg filtrering av avløpsvannet før det slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden via en utslippsledning. Et større og bedre Bekkelaget renseanlegg vil bidra til bedre kvalitet på vannet som slippes ut i fjorden.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal