Ny energisentral skal forsyne Nye Drammen Sykehus med varme og kjøling

Fakta

Oppdragsgiver: Drammen Fjernvarme AS og Glitre Energi Produksjon AS
Tidsrom: 2020 – 2024
Sted: Drammen
Våre leveranser: Prosjektledelse

Glitre Energi og Drammen Fjernvarme skal sammen etablere ny energisentral på Brakerøya i Drammen for produksjon av fjernvarme/ kjøling og nødstrøm. Den nye energisentralen skal blant annet forsyne Nye Drammen Sykehus med varme og kjøling.

Energisentralen som nå blir bygget beskrives som helt nødvendig for å kunne utvide fjernvarmenettet, og for å levere varme til Nytt Sykehus Drammen og Drammen Helsepark. Energisentralen på Brakerøya vil øke effekten og energibehovet i nettet betydelig. Det vil også bli behov for å kunne produsere og levere kjøling. 

Tre delprosjekter med mål om å etablere et fremtidsrettet energisystem 

Prosjektet med å etablere den nye energisentralen består av tre overordnede delprosjekter, hvor formålet er å skape et fremtidsrettet energisystem med fokus på innovative og miljømessige løsninger. De tre delprosjektene er som følger:

1. Delprosjekt Bygg og Anlegg: Felles bygg med fysisk adskillelse for fjernvarmeanlegg og nødstrømsanlegg

2. Delprosjekt Prosessanlegg: Anskaffelse av prosessanlegg for fjernvarme/-kjøling 

3. Delprosjekt Nødstrøm: Anskaffelse av produksjonsanlegg for nødstrøm 

Drammen Fjernvarme (DF) styrer delprosjekt to, som innebærer å utvide produksjonskapasiteten ved det eksisterende Brakerøya Varmesentral, som ligger like ved det nye bygget. Dette er nødvendig for å utvide fjernvarmenettet og knytte det til nye kunder. 

Glitre Energi Produksjon (GEP) skal også etablere et nytt produksjonsanlegg for nødstrøm vegg i vegg med den nye varme-/energisentralen. Nødstrømanlegget skal bli et fremtidsrettet energisystem bestående av tre aggregater som hver kan levere 2,5 MW elektrisk effekt. Anlegget skal gjenvinne varmen fra kjølevann og eksos, som benyttes i fjernvarmeanlegget. Dette delprosjektet mottar støtte fra Enova.

Ansvar for planlegging og oppfølging i byggefasen

Det er Advansia som har ansvar for den pågående planleggingen og oppfølgingen i byggefasen av energisentralen. Advansia har siden oktober 2020 vært engasjert i prosjektet, da med ansvar for prosjektledelse i prosjekteringsfasen. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg, har også teamet fra Advansia blitt styrket med flere ressurser. I dag er det syv medarbeidere som jobber med etableringen av energisentralen i Drammen. 

Anleggsarbeidet på Brakerøya startet opp i august, og i skrivende stund er det spunting, peling, installasjon av VA og fjernvarmerør som har hovedfokus. Over 200 peler skal settes i grunnen og arbeidene går fremover i henhold til plan. 

Brakerøya energisentral skal etter planen være i drift i 2024. 

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal