Campus Ås var den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge og den eneste i sitt slag.

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektkostnad:
6,9 mrd. kr.
Omfang:  
63.000 m2 BTA
Tidsrom:
2014 - 2020
Miljø:
Passivhus
Sted:
NMBU, Ås
Våre leveranser:
Byggeledelse bygg, områdekoordinator, BL ytre miljø, BL RTB, PSS, KU, Kvalitetsleder, ITB-koordinator

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen har blitt samlokalisert hos det nye veterinærbygget på Campus Ås.

Målet for samlokaliseringen var å styrke kvaliteten i utdanning, kunnskapsutvikling og nyskapning innenfor bærekraftig bioproduksjon, veterinærmedisin og matvitenskap, inkludert akvakultur og sjømatproduksjon. I tillegg til økt kapasitet med 690 studenter og 855 ansatte.  

Det nye veterinærbygget er ca. 63.100 kvadratmeter og består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det inneholder tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine, i tillegg til spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.  

Det nye veterinærbygget på Campus Ås åpnet høsten 2021.

Utvikler underveis

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Det finnes ikke tilsvarende referanseanlegg globalt, så prosjektet har bydd på banebrytende utvikling med nye kreative løsninger og nye standarder som har blitt satt underveis.  

Nasjonalt og internasjonalt skal Campus Ås være en foregangsvirksomhet innenfor Biosafety og Biosecurity i år 2020. Laboratoriene er bygget for å kunne håndtere biologiske smittefaktorer innenfor og utover BSL2/GM02 og BSL-3*.

 

* BSL2 (Biosafety level BSL) - Stoffer som kan forårsake middels alvorlige  sykdommer, eller som vanskelig smitter via luftsmitte (Stort sett alle områder unntatt Bygning 143) BSL3 - Stoffer som kan forårsake dødelig sykdom, men som det finnes vaksiner eller behandling. Anthrax, tuberkulose, tyfus, gul feber, malaria, SARS. Bygning 143 er BSL 3 og BSL3+.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa