Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge og den eneste i sitt slag.

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektkostnad:
6,9 mrd. kr.
Omfang:  
63.000m2 BTA
Tidsrom:
2014 - 2020
Miljø:
Passivhus
Sted:
NMBU, Ås
Våre leveranser:
Byggeledelse bygg, områdekoordinator,  BL ytre miljø, BL RTB, PSS, KU, Kvalitetsleder, ITB-koordinator

På vegne av Kunnskapsdepartementet oppfører Statsbygg det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres.

Samlokaliseringen forventes å styrke kapasiteten og kvalitet i utdanning, kunnskapsutvikling og nyskapning innenfor bærekraftig bioproduksjon, veterinærmedisin og matvitenskap, inkludert akvakultur og sjømatproduksjon. I tillegg til økt kapasitet med 690 studenter og 855 ansatte.  

Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter og består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.  

Utvikler underveis

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Det finnes ikke tilsvarende referanseanlegg globalt, så her foregår det banebrytende utvikling. Nye kreative løsninger oppstår og nye standarder blir satt underveis.  

Nasjonalt og internasjonalt skal Campus Ås være en foregangsvirksomhet innenfor Biosafety og Biosecurity i år 2020. Det bygges laboratorier som kan håndtere biologiske smittefaktorer innenfor og utover BSL2/GM02 og BSL-3*.

 

* BSL2 (Biosafety level BSL) - Stoffer som kan forårsake middels alvorlige  sykdommer, eller som vanskelig smitter via luftsmitte (Stort sett alle områder unntatt Bygning 143) BSL3 - Stoffer som kan forårsake dødelig sykdom, men som det finnes vaksiner eller behandling. Anthrax, tuberkulose, tyfus, gul feber, malaria, SARS. Bygning 143 er BSL 3 og BSL3+.

Kontakt 

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby