Sonja Henie ishall er det første anlegget av sitt slag på Oslo vest.

Fakta

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: 233 mill nok
Omfang: Flerbruksishall med støttefunksjoner som garderober, aktivitetsrom, sliperom, møterom med mer
Tidsrom: Oktober 2018-primo 2021
Miljø: Passivhus, Tilknyttet fjernvarme, Grønne tak, Fosilfri byggeplass
Sted: Oslo, Middelthuns gate 26, Frognerparken, Frogner Stadion
Våre leveranser: Prosjektledelse, byggeledelse (liten periode), BH-ITB koordinator

Endelig har kunstløp og kortbane et eget fast sted å være, selv om anlegget er en flerbruksishall som også skal huse hockey, rinkbandy og er tilrettelagt for parahockey.

Ishallen er bygget i passivhusstandard, tilkoblet fjernvarme og klargjort for at overskuddsvarmen fra is-produksjonen skal kunne tilføres Frognerbadet. Bygget har mosetak (grønt tak) som gir naturlig fordrøyning av regnvann og gir hallen en god tilpasning til omgivelsene.

Hallens konstruksjon skal gi assosiasjoner til skøytesportens fart og eleganse, og mange assosierer de store innvendige bue-dragerne med et omvendt skøyteegg. Samtidig ivaretar bygget de kulturhistoriske omgivelsene den er plassert inn i. Ishallen er gravd fire meter ned i bakken og det buede taket følger landskapsformen på den vollen som allerede lå der.

Bygget er på 4600 m2 og lokalisert på langsiden (sydsiden) av Frogner stadion. Det inneholder ishall med tilhørende drifts- og servicefunksjoner, treningsrom, fire store garderober, kontor, møterom og en liten café. Det er tribuneplass til ca. 300 publikummere.

Hallen er bygget i den fredede Frognerparken. Delen av parken hvor hallen er bygget er regulert til idrettsformål, men det har vært diskusjoner med parkens arborister og byantikvar. Hallen har tatt hensyn til parken i sin arkitektur. Den buede formen har gjenskapt vollen som var der tidligere. Glass og utstrakt bruk av granitt gjenspeiler materialer i parken.

Hallen er en moderne ishall med transkritiske CO2 anlegg for både isanlegg, klimakjøling og avfukting.

Den er bygget som en energi- og miljøoptimal ishall ved å fremme og ta i bruk ny og inovativ miljøteknologi.

Sonja Hennie ishall åpnet dørene for publikum i november 2021. Åpningen ble utsatt ett år pga. pandemien.

I 2020 besøkte vi hallen og snakket med prosjektlederen Tomas Helmeriksen, se videoen fra besøket.

Kontakt 

Tomas Helmeriksen
Prosjektleder
+47 91 72 42 18

Les mer om

Tomas Helmeriksen

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa