Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog.

Fakta

Oppdragsgiver: Bane Nor SF
Prosjektkostnad: 5,5 Mrd NOK
Tidsrom: 2016 – 2017  
Sted: Alnabru, Oslo
Våre leveranser: Kvalitetsrådgiver  

Prosjektet har stor nytte for samfunnet da det bidrar til å øke miljøvennlige godstransporter.

Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo, og er en stor terminal også i europeisk målestokk. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen.  

Alnabru har tidligere fungert som en sentralskiftestasjon for vognlast, og er bygd opp med hensyn på denne typen drift. Vognlast er mer sporkrevende enn containertransport og krever god logistikk. Alnabru har dermed mange spor, men få lastegater. Det foreligger ombyggingsplaner som vil omgjøre enkelte hensettingsområder til containerterminal.

Prosjektet skal utarbeide og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlag for utbedring og fornyelse av jernbaneanlegg på godsterminalen på Alnabru. Det omfatter alle jernbanetekniske fag, samt VA, vei, underbygning og konstruksjoner. Advansia bistår med kvalitetssikring av underbygningsdelen av byggeplan for prosjektet Alnabru fase 1 for avdeling Oslokorridoren.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg