Et av de fremste fagmiljøene på hydrogen har utvidet produksjonskapasiteten med ny fabrikk

Fakta

Oppdragsgiver: Nel Hydrogen AS
Prosjektramme:
NOK 85 millioner
Tidsrom:
2018 - 2019
Sted
: Notodden
Våreleveranser:
Prosjektledelse

Som et ledd i utvidelsen av eksisterende produksjonskapasitet på Notodden, har NEL Hydrogen AS bygget en ny fabrikk. Det nye fabrikklokalet er en kombinasjon av ombygging av eksisterende fabrikkbygg samt bygging av nytt tilbygg.

Med fabrikkutvidelsen på Notodden befester NEL Hydrogen sin posisjon som verdens største leverandør av elektrolysører.

Satser på produksjon hydrogen

Hos NEL satses det på den fornybare gassen hydrogen som vil ha en viktig rolle i energiomstillingen verden står overfor. Hydrogen har en unik evne til å redusere utslipp i energiprosesser. Det eneste utslippet hydrogen medfører er rent vann. Etterspørselen etter hydrogen er også voksende, og stadig flere fremkomstmidler drives av gassen. Det bygges hele tiden nye hydrogenstasjoner i landet.

NEL har en unik posisjon som et av verdens fremste fagmiljøer på hydrogen. Den nye fabrikken vil utvide NELs eksisterende produksjonskapasitet. Kapasiteten til NEL Hydrogen på Notodden utvides for å kunne levere over 160 store elektrolysører. Det er også anslått at det har blitt 30-40 nye arbeidsplasser ved fabrikken.

Av den grunn er fabrikkutvidelsen viktig både for Notodden, men også fordi at dette anlegget har blitt det første og største i sitt slag i verden.

Bistod med forprosjekteringen

Advansia har bidratt på forprosjektet til den nye fabrikken og leverte prosjektledelse og koordinerte prosjekteringen av forprosjektfasen, hvor AFRY var totalrådgiver for arkitekt og RI-fagene i forbindelse med kapasitetsutvidelsen.

Prosjektgruppen bestod i tillegg til Advansia av NEL Hydrogen, Intek (robotisering og SCADA) og arkitekt Jon Grøstad (Notodden).

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal