Rema 1000s nye hoveddistribusjonslager for Østlandet på Vinterbro i Akershus består av ca. 70.000 m2 moderne lagerareal.

Fakta

Byggherre: SV Betong AS
Periode: 2020
Prosjektkostnad: 3.000 mill. NOK
Entreprisekostnad: 625 mill. NOK  
Oppdragstype: Prosjektleder, prosjekteringsleder

Bygget er et helautomatisert lagerbygg med 13.000 m2 solceller og kondensatorpark på taket. Lagerbygget består av 6.000 m2 kjølerom, med temperatur +2°C og 6.000 m2 fryserom med temperatur helt ned til -22°C. På grunn av stor temperaturforskjell var det bygningsfysiske utfordringer. Blant annet issvullsproblematikk mot grunn og 70 utvendige porter i fasaden fra kjølerom.  

Prosjektets nytenkende natur gjør at det er en del av et forskningsprosjekt for Enova med en doktorgradsavhandling om energieffektivitet. Energikravet er satt til passivhus.

Prosjektet har en formidabel størrelse, med takhøyder helt opp til 30 m. Konstruksjonen er i hovedsak bestående av PIR og Ytong betongelementer. Det stilles ekstremt strenge krav til nyttelast, blant annet 135 tonn i teknisk rom. Bygget har avanserte ITB-styringssystemer, blant annet Witron varestrømsanlegg med conveyor og robotsystem for behandling varer.

Bygget inkluderer også avanserte løsninger for håndtering av overvann, blant annet en sprinklertank for akkumulering av vann til sprinkler og varmeanlegg.
Byggetid inkludert prosjektering var på 14 måneder. Prosjektet ble gjennomført med sidestilte totalentreprise i henhold til NS8407.

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland