Sykehuset i Haugesund har fått et nytt sykehusbygg med felles akuttmottak for fysisk og psykisk syke, nye operasjonsstuer, ny fødeavdeling og nytt laboratorium.

Fakta

Byggherre: Veidekke entreprenør AS
Periode: 2019 -2021
Prosjektkostnad: 750 mill. NOK
Oppdragstype: Prosjekteringsleder

Omfattende nybygg og rehabilitering

I tillegg har det blitt bygget intensivenhet, observasjonspost, avdeling for hjerte- og lungemedisin, samt avdeling for eldremedisin. 6000m2 av dagens sykehus har også blitt bygget om for å imøtekomme nye behov.

Prosjektet ble utført som en samspillsentreprise mellom Veidekke og byggherren Helse Fonna. Byggearbeidene startet i 2019 og det nye sykehusbygget stod ferdig i 2021.

Advansia var engasjert av Veidekke som prosjekteringsleder og bistod med kompetanse innenfor prosjekteringsledelse og prosjektering av sykehusbygg.

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland