Sykehuset i Haugesund får et nytt sykehusbygg med felles akuttmottak for fysisk og psykisk syke, nye operasjonsstuer, ny fødeavdeling og nytt laboratorium.

Fakta

Byggherre: Veidekke entreprenør AS
Periode: 2019 -2021
Prosjektkostnad: 750 mill. NOK
Oppdragstype: Prosjekteringsleder

Omfattende nybygg og rehabilitering

I tillegg skal det bygges intensivenhet, observasjonspost, avdeling for hjerte- og lungemedisin, samt avdeling for eldremedisin. Deretter skal 6000m2 av dagens sykehus bygges om for å imøtekomme nye behov.

Prosjektet utføres som en samspillsentreprise mellom Veidekke og byggherren Helse Fonna. Byggearbeidene startet i 2019 og planlagt ferdigstillelse er satt til våren 2021.

Advansia er engasjert av Veidekke som prosjekteringsleder og bistår med kompetanse innenfor prosjekteringsledelse og prosjektering av sykehusbygg.

Kontakt 

Dinah Laland
Regionsleder Sørvest
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland