Sykehuset i Haugesund får et nytt sykehusbygg med felles akuttmottak for fysisk og psykisk syke, nye operasjonsstuer, ny fødeavdeling og nytt laboratorium.

Fakta

Byggherre: Veidekke entreprenør AS
Periode: 2019 -2021
Prosjektkostnad: 750 mill. NOK
Oppdragstype: Prosjekteringsleder

Omfattende nybygg og rehabilitering

I tillegg skal det bygges intensivenhet, observasjonspost, avdeling for hjerte- og lungemedisin, samt avdeling for eldremedisin. Deretter skal 6000m2 av dagens sykehus bygges om for å imøtekomme nye behov.

Prosjektet utføres som en samspillsentreprise mellom Veidekke og byggherren Helse Fonna. Byggearbeidene startet i 2019 og planlagt ferdigstillelse er satt til våren 2021.

Advansia er engasjert av Veidekke som prosjekteringsleder og bistår med kompetanse innenfor prosjekteringsledelse og prosjektering av sykehusbygg.

Kontakt