Advansia bistår Radiofarmasi på IFE med prosjektledelse i forbindelse med ombygging av eksisterende lagerbygg for lagring og håndtering av råvarer til produksjon av radiofarmaka

Fakta

Oppdragsgiver: Institutt for Energiteknikk, IFE
Prosjektkostnad: ca. 21 MNOK (utbyggingsfasen)
Omfang: Ombygging av eksisterende lagerbygg til kombinert lager, småvarelager og arbeidsstasjoner
Tidsrom: 2019-2020
Miljø: Lagerbygg for lagring av og QC inspeksjon av pakke- og produksjonsmateriell
Sted: IFE og Bayer, Kjeller
Våre leveranser: Prosjektledelse

IFE og Bayer samarbeider om gjennomføring av prosjektet.

Arbeidene består i ombygging av eksisterende lagerbygg til nytt bygg som inneholder lagerhall, rom for lagring av småvarer og referanseprøver,  samt arbeidsstasjoner. Arbeidene inkluderer bygningsmessige arbeider, fjerning av alle eksisterende tekniske systemer, installasjon av nye tekniske systemer (VVS, strømforsyning og UPS, IKT, brannvarsling, heis, dørmiljø og adgangskontroll, alarmsystem og Environment Monitoring System – EMS), commissioning og idriftsettelse av alle tekniske anlegg, utarbeidelse av sluttdokumentasjon for alle systemer og overlevering av systemer til IFEs driftsorganisasjon.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal