Denne lille, men store barnehagen er litt annerledes. Fra anskaffelsesmetode, via byggemetode, til helhetlig driftsstrategi og brukerinvolvering, skiller den seg ut fra det man er vant til.

Fakta

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Totalentreprenør:
Control AS
Omfang:
Ca 800 m2
Tidsrom:
okt. 2017- juni 2019
Prosjektkostnad:
60 MNOK
Miljø:
BREEAM Very Good, fossilfri byggeplass, plusshus,
Sted:
Munkerud, Bydel Nordstrand, Oslo
Våre leveranser:
Prosjektledelse, byggeledelse, KU

Byggemetoden gjør at prosjektet gjennomføres raskere og med økt kvalitet og høyt fokus på bærekraft. Dette gjør barnehagen til et godt sted å være for både barn og voksne. Barnehagen vil bidra til å oppnå Oslo kommunes miljømål både i byggeperiode og driftsfase.

Totalentreprenøren, Control AS, ble kontrahert i desember 2017, og har arbeidet med en stram fremdriftsplan i hele prosjektløpet. Deres konsept er å levere høy kvalitet, til rett tid, med en helhetlig tanke vedr. energiløsning, inneklima og brukervennlighet. Mye av montasjen har blitt gjort på forhånd i deres verksted. Dette har vært gunstig på flere områder:

 • Mye raskere gjennomføring på byggeplass
 • Økt kvalitet på sluttproduktet
 • Redusere fare for fuktskader underveis i byggeperioden
 • Redusert antallet vareleveranser til byggeplassen

Nabovennlig byggeplass

Byggeaktiviteten på byggeplassen er betraktelig kortet ned, og dette har vært meget gunstig for oppdragsgiver, entreprenør og naboene. Byggeprosessen kan sies å være mer nabovennlig pga. den raske montasjetiden, samt at massivtremontering og prefabrikasjonen bidrar til redusert støy, støv, trafikk og forurensing. I tillegg er dette en fossilfri byggeplass med 100% avfallsgjenvinning i byggefasen. Avfall fra produksjonen på byggeplass reduseres med 80% sammenlignet med tilsvarende prosjekter på samme størrelse.

Foto: Elvin Jamakosmanovic

Inneklima i verdensklasse

For å nå Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) sin målsetning om inneklima i verdensklasse er både ytter- og innervegger av massivtre. Treets termiske egenskaper lagrer både fukt og varme, og sørger for stabil temperatur og fuktighet gjennom hele året. Varmelagringsevnen gjør at man kan sjokk-lufte fordi varmen sitter i veggene. Det gjør også at innetemperaturen kan være litt lavere enn normalt.

Store vindusflater sikrer både utsyn og dagslystilgang. Vinduene brukes også til å ta inn solenergi, og denne varmen lagres i veggene. På denne måten reduseres behovet for oppvarming noe som både er miljøvennlig og kostnadseffektivt.

De innovative løsningene

 • Totalentreprenør anskaffet med Best Value Procurement – prinsippene følges også i gjennomføringsfasen*
 • Det bygges i massivtre uten isolasjon i yttervegger (34 cm tykke vegger)
 • Ekstraordinær lav energiramme: 70 kWh/m2 pr år (krav i TEK17 er 135 kwh/m2 pr år!)
 • Prosjektet styrer mot 90% reduksjon av CO2-ustlipp for prosjektet ift. tilsvarende prosjekter
 • Solceller på tak, energibrønner og grønne tak
 • Elektrokromme glass for solavskjerming
 • Utradisjonelt ventilasjonsanlegg – desentralisert anlegg/hybridanlegg

Bærekraft i fokus

Munkerud Miljøbarnehage er dimensjonert for 108 barn og 22 ansatte. Bærekraftstankegangen og livsløpsperspektivet er gjennomgående for både prosjektet og driften. Barnehagen får bla. et eget markkomposteringsrom der alt matavfall blir omdannet til matjord, som da vil bli brukes i drivhus og temahusene.  

* BVP-prosjekt
Totalentreprenøren er anskaffet etter Best Value Procurement-metoden (BVP), som er velkjent i bla. Nederland. De siste årene har Difi gjennomført ca. 10 pilotprosjekter med anskaffelser iht. BVP-prinsippene, og OBY sitt prosjekt Munkerud Miljøbarnehage, er et av disse. Advansia har prosjekt- og byggeledelse på begge OBY sine BVP-prosjekter.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa