Økt kapasitet og forbruk fører til økt slitasje. T-banenettet i Oslo oppgraderes.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune  
Prosjektkostnad: 250 mnok
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo
Vår leveranse: Byggeledelse

Advansia er byggeleder og sikrer fremdriften i alle ledd av prosjektet.

I første omgang vil prosjektet ta for seg Røabanen hvor mange aktiviteter skal gjennomføres.  
Det skal bl.a. foretas bytte av sporvekslepartiet ved Borgen og nye kabelkanaler skal på plass mellom Majorstuen og Østerås. Overkjøringsspor fjernes og mellom Makrellbekken og Holmen, og det foretas komponentbytte i sporvekselpartiet ved Hovseter.  

Vi sørger for et godt miljø og samarbeid i hele prosjektet, både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ovenfor samarbeidspartnere og entreprenører.

Foto: Sporveien

Kontakt 

Tor Hoel
Direktør PMO og bærekraft
+47 92 46 76 00

Les mer om

Tor Hoel

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg