Økt kapasitet og forbruk fører til økt slitasje. T-banenettet i Oslo oppgraderes.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune  
Prosjektkostnad: 250 mnok
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo
Vår leveranse: Byggeledelse

Advansia har hatt rollen som byggeleder og sikret fremdriften i alle ledd av prosjektet.

Prosjektet har hovedsakelig tatt for seg Røabanen, hvor mange aktiviteter skal gjennomføres.

Det har blant annet blitt foretatt bytte av sporvekslepartiet ved Borgen og nye kabelkanaler mellom Majorstuen og Østerås. Overkjøringsspor har blitt fjernet og mellom Makrellbekken og Holmen,i tillegg til et komponentbytte i sporvekselpartiet ved Hovseter.

Vi har sørget for et godt miljø og samarbeid i hele prosjektet, både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ovenfor samarbeidspartnere og entreprenører.

Foto: Sporveien

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg