Samarbeidsprosjektet Salten Energigjennvinning AS (SEAS) har som formål å produsere elektrisk strøm basert på restvarme fra Elkems silisiumproduksjon.

Fakta

Oppdragsgiver: Salten Energigjenvinning AS (Elkem ASA/Kvitebjørn Energigjenvinning AS)  
Omfang:  Termisk energigjenvinning / kraftproduksjon fra silisiumproduksjon
Tidsrom:  2019-2020
Sted: Straumen
Våre leveranser: Teknisk prosjektledelse og byggelsdelse  

Kraftproduksjonen er estimert til å tilsvare forbruket til 15.000 husstander. Anlegget vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive anlegg. Prosjektet består av flere pakker med en blanding av total- og utførelsesentrepriser. Advansia har prosjektledelse og byggeledelse på vegne av byggherren.

Advansia har prosjektledelse og byggeledelse på vegne av byggherren.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal