Advansia bistår Sykehusbygg HF når Nye Aker sykehus etableres

Fakta

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
Tidsrom: 2018 – 2031
Sted: Sinsen, Oslo
Faser: Forprosjekt, detaljprosjekt og gjennomføring
Våre leveranser: Bistår byggherreorganisasjonen med prosjekt- og byggeledelse

Nye Aker Sykehus omtales som et av de største byggeprosjektene i Norge dette tiåret.

Når det nye sykehuset etter planen står ferdig i 2031, vil det være en viktig del av den nye sykehusstrukturen i Oslo der også Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri på Ila og Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet inngår.

Byggingen av Nye Aker er et viktig prosjekt for befolkningen i Oslo og i helseregionen. Sykehuset vil både fungere som et akuttsykehus med lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og avhengighet, samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk.

Flere sengeplasser

Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset. Den totale brutto arealrammen for sykehuset er på ca. 171 000 kvadratmeter, hvorav 152 00 av disse er nybygg mens 19 000 er ombygging av eksisterende bygningsmasse.

I den nye konstellasjonen Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil Oslo få 23% flere sengeplasser sammenlignet med dagens situasjon på tvers av Ullevål, Aker, Rikshospitalet.

Nye Aker får 303 senger til psykisk helse og avhengighet, 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom.

Nye Aker Sykehus vil også ha moderne fasiliteter for somatikk med et bredt spekter av tjenester. Sykehuset vil ha totalt 459 senger for pasientbehandling, 22 operasjonsstuer, 11 fødestuer, 24 observasjonsplasser, 24 intensivplasser og 18 nyfødtintensivplasser. I tillegg vil det være 135 poliklinikkrom for pasientkonsultasjoner.

Fasilitetene vil bidra til å sikre effektive og omfattende helsetjenester for pasientene ved Nye Aker Sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset og har engasjert Sykehusbygg HF til å styre og lede prosjektorganisasjonen. Advansia bistår byggherren inn i denne organisasjonen.

Kontakt 

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen