Nytt terminalbygg på hele 10.000 kvadratmeter og nye flyoppstillingsplasser skal sikre at Tromsø Lufthavn kan håndtere økt passasjervekst.

Fakta

Oppdragsgiver: Avinor AS
Prosjektkostnad:
850 mill. NOK
Tidsrom: 2016 – pågående  
Sted: Tromsø
Omfang:
Totalt foreslås det å bygge ca. 10.000 m2  
Våre leveranser: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Kvalitetsstyring, SHA-koordinator (KP), Økonomistyring/-rapportering, Miljøkartlegging, Kostnadsanalyser, Usikkerhetsanalyser, Interessentanalyser, Planlegging/Fremdriftsstyring, Utarbeidelse av skisseprosjektrapport og presentasjonsmateriell

Utbyggingen av Tromsø Lufthavn inkluderer blant annet et nytt terminalbygg med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. Siden 2010 har nordlystrafikken til Tromsø nærmest eksplodert, og det har gitt en snittøkning i flytrafikken på 3,9 prosent per år. Den nye flyplassen skal fremstå som både effektiv og moderne, og støtte opp om trafikkøkningen.

Utvidelse for å håndtere passasjervekst  

Tromsø Lufthavn blir med sin beliggenhet sett på som landsdelens knutepunkt med både kortbanenett i Troms og Finnmark, og flyruter til Svalbard. Flyplassen har av den grunn en sentral funksjon for å ivareta befolkningsutvikling, samt næring og turisme i landsdelen.  

Flyplassen som ble satt i drift i 1964 står nå ovenfor både utvidelse og fornyelse for å håndtere den store passasjerveksten. Det gjelder særlig turisttrafikken til Tromsø. Utover å øke kapasiteten for å møte økt passasjertrafikk, skal utbyggingen bedre tilbudet til passasjerer på flyplassen og arbeidsforholdene til de ansatte. Trafikksystemet for bil, buss og taxi skal også oppgraderes.  

Ny terminal og flyoppstillingsplasser  

Arbeidet inkluderer både en ny terminal og flyoppstillingsplasser. Flyplassen skal være ferdig ved årsskiftet 2023/2024, og Advansia har sammen med Avinor gjennomført både skisseprosjekt, forprosjekt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og utlysning av entreprisekontraktene.

Den nye terminalen skal etter planen romme 10.000 kvadratmeter, og være en terminal med avgang- og ankomsthall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall.  

Terminalen skal bygges «fleksibelt», det betyr at gatene kan veksle mellom inn- og utlandsflyvninger. I den eksisterende terminal A blir det største grepet å bygge en ny sikkerhetskontroll i første etasje, der dagens bagasjehall ligger. Den nye flyoppstillingsplassen skal etableres der den gamle terminal B er nå.  

Kontakt 

Rune Kaarby
Seksjonsleder Flyplass
+47 95 06 01 07

Les mer om

Rune Kaarby