Stavanger rådhus sikter mot å bli landets smarteste bygg

Fakta

Oppdragsgiver: Stavanger kommune
Prosjektramme:
433 mill. NOK
Tidsrom:
2021-2024
Sted:
 Stavanger kommune
‍Omfang:
Ca. 5 700 m2
Våre leveranser:
Prosjektledelse

Stavanger kommune har høye ambisjoner for rehabiliteringen av byens rådhus. Målet er å transformere bygningen fra 1963 til et av landets smarteste bygg med bærekraft i fokus.

Rådhuset i Stavanger er et verneverdig bygg med mange karakteristiske trekk. Samtidig som mye av byggets rike historie skal bevares, skal det gjennom rehabiliteringen gå foran som et smartbygg for fremtiden og gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål.

Rehabiliteringsprosjektet startet i februar i 2021 og den oppgraderte versjonen av rådhuset vil være klar til bruk for både ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024. Advansia er innleid som prosjektleder for totalentreprenør Faber Bygg.

Satser på bærekraft

Prosjektet har høye klima- og miljøambisjoner. Valgene som er gjort, når det gjelder byggeplass, fasade, interiør og tekniske løsninger, skal bidra til å nå kommunens ambisiøse klimamål og gi brukervennlige og bærekraftige løsninger som står seg over tid. Bygget skal få passivhusstandard med energimerke A grønn og BREEAM-NOR sertifisering nivå Excellent, i tillegg til at det legges vekt på universell utforming

Prosjektet byr blant annet på regionens første fossilfrie byggeplass. Det betyr bruk av anleggsmaskiner drevet av fossilfritt drivstoff i form av biodiesel så langt det lar seg gjøre og elektrisk arbeidsutstyr. Oppvarmingen av byggeplassen kommer fra eksisterende energisentral, som henter energi fra avløpsvann i nærheten.

Rådhuset får en solcelle-fasade og solceller på taket. I tillegg skal bygget kobles på en eksiterende energisentral i nabobygget. Totalt vil dette produsere ca. 35-36% av byggets totale energibehov. I tillegg er vinduene på byggets fasade laget av elektrokromatisk glass, noe som gir opptil 98% skjerming mot sollys.

Prosjektet vektlegger også gjenbruk. Store mengder betong og teglstein skal gjenbrukes. Teak fra den gamle bygningen skal brukes til å lage 1960-tallsinspirerte møbler til rådhuset ved hjelp av en lokal møbelsnekker og flere spesielle lamper fra byggeåret bli restaurert og tatt i bruk.

Smarte løsninger for tilstandsbasert vedlikehold

I rehabiliteringen av rådhuset legges det også vekt på smartbygg-løsninger. Bygget skal være utstyrt med sensorer som skal sørge for et tilstandsbasert vedlikehold, ved å analysere personaltrafikken i bygget. Rådhuset blir også utstyrt med smarte, sensorstyrte søppeldunker, som gir varsel når de skal tømmes.

Rådhuset blir også utstyrt med smarte roboter. Robotene er byggets reholdsteam, og er i stor grad selvgående og går på ladestasjon, går gjennom dørautomatikk selv, kommuniserer med dør og kan ta heisen opp og ned i bygget.

Disse tiltakene er ikke bare være besparende for klimaet, men også økonomien i form av driftskostnader. I tillegg til at feil enklere oppdages før de oppstår.

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland